Spring menu over

Jens Tykesson Kjøller, teknologikonsulent

Ud over at være opvokset med en storesøster med et betydeligt synshandicap, så vidste jeg allerede meget tidligt, at min store passion er at arbejde med mennesker med forskellige vanskeligheder, som jeg på den ene eller den anden måde kunne gøre en forskel for. Min søsters handicap gjorde det tydeligt for mig, hvor vigtigt teknologi kan være for at kunne få et aktivt og selvstændigt liv.

Jeg er uddannet specialpædagog og har altid arbejdet med særligt udsatte. Jeg har mere end 10 års erfaring på handicapområdet - det være sig både i min udlandsophold i Tanzania, mit uddannelsesforløb på en specialskole for børn med særlige vanskeligheder i Brisbane, Australien og i mit arbejde som omsorgsmedarbejder på et bosted for udviklingshæmmede og handicappede.

Jeg har længe haft et fokus på teknologiens muligheder inden for kommunikation og identitetsdannelse for mennesker med særlige vanskeligheder.

Jeg arbejder generelt i krydsfeltet mellem pædagogik, kommunikation og IT, hvor jeg arbejder med opgaver inden for supplerende kommunikationshjælpemidler, strukturapplikationer, synshjælpemidler, læse- og skrivestøtte samt alternativ betjening.

For mig er det vigtigt, at teknologien bliver brugbar og tilgængelig for den enkelte borger – i særdeleshed med fokus på at mobilisere netværket, så brugen af teknologien styrkes i borgerens hverdag.

Morten Jacobsen, teknologikonsulent

Jeg er vokset op med en storebror med cerebral parese uden et verbalt sprog, og jeg har derfor helt fra barnsben oplevet, hvordan han har fået både sprog og et aktivt liv ved hjælp af teknologi.

Jeg er uddannet lærer og har de seneste 20 år arbejdet indenfor specialområdet på både specialskoler, bosteder, som ledsager m.m. De seneste 10 år har jeg arbejdet som pædagogisk it-vejleder med fokus på, hvordan teknologi - og navnlig hverdagsteknologi og robotteknologi - kan hjælpe mennesker med særlige behov. På baggrund af dette har jeg tidligere vundet Politikens undervisningspris.

Jeg har gennem årene arbejdet med en meget bred målgruppe, både når det kommer til fysiske og mentale funktionsnedsættelser, og i mit virke som lærer har jeg erfaringer med at undervise børn med Downs syndrom, autisme, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder m.m.

På KC arbejder jeg med mange forskelligartede sager, men med fokus på supplerende kommunikationshjælpemidler, strukturapplikationer, læse-/skrivestøtte og alternativ betjening.

Mit fokus er og har altid været på brugsværdien af teknologierne mere end de mange avancerede ting, man kan.

Desuden er jeg meget optaget af, hvordan vi kan bringe teknologierne i spil samt mobilisere og motivere netværket omkring den enkelte, således at de professionelle også føler sig klædt på til aktivt at inddrage teknologien.

Udover mit virke som teknologikonsulent holder jeg også oplæg både nationalt såvel som internationalt.

Logo