Spring menu over

Dato: Afventer ny dato - du kan stadig tilmelde dig kurset, hvorefter du vil blive kontaktet, når der kommer ny dato for kurset. 

Tilmeldingsfrist: Afventer ny dato

OBS! Bestilles kurset for en personalegruppe angiver man selv dato. 

Om kurset

Kurset er til dig, der bruger din stemme i professionelle sammenhænge, hvor du er afhængig af en velfungerende stemme, f.eks. som underviser, pædagog, instruktør, leder m.m. Som professionel stemmebruger stilles der krav til din stemme i hverdagen, og hvis din stemme bruges uhensigtsmæssigt, er der risiko for, at den bliver overbelastet, og der udvikles stemmevanskeligheder, som i værste fald kan begrænse dig arbejdsmæssigt. På kurset vil du få viden om stemmens og talekanalens anatomi, fysiologi og funktion. Du vil også lære om teknikker til at opnå en hensigtsmæssig vejrtrækning og til at optimere stemmens kvalitet, klang og funktion. Desuden vil du få redskaber til at forebygge stemmevanskeligheder og blive vejledt i, hvordan du kan overføre en hensigtsmæssig stemmebrug til dine hverdagssituationer.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du bedre kunne deltage i stemmekrævende aktiviteter i hverdagen, uden at du overbelaster din stemme. Det kan f.eks. være i situationer som at gøre sig hørt i større forsamlinger og at holde oplæg med en klar og klangfuld stemme.

Undervisningen

Undervisningen består af oplæg, øvelser samt erfaringsudveksling og sparring med de andre deltagere. Kurset består af to moduler og en virtuel opfølgning. Modulerne afholdes med 14 dages mellemrum og den virtuelle opfølgning bliver holdt cirka en måned efter sidste modul. Til opfølgningen vil der være mulighed for at stille de spørgsmål, som naturligt vil opstå efter undervisningen. Afhængigt af holdets sammensætning kan der være mulighed for at arbejde med relevante teknikker til situationer fra din eller jeres egen hverdag. Kurset kan tilrettelægges så det er relevant både for dem, der ikke har kendskab til stemmen, og dem, der har mere stemmeerfaring. Ved mindre grupper er der mulighed for mere individualiseret undervisning.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 2 moduler (3 timer pr. gang) med virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Mennesker, der har store stemmekrav i hverdagen
Antal deltagere: 20 personer
Pris: 14.630 kr. for personalegrupper og 1.465 kr. per deltager på KC
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen (kontakt os for pris), med virtuel opfølgning på Microsoft Teams
Underviser: Logopæd

Tilmelding

Logo