Spring menu over

Hvad er Kommunikationscentret? 

Vi tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning samt afprøvning af hjælpemidler til børn og voksne, der har udfordringer med at kommunikere som følge af fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Vi fokuserer på at hjælpe med eller kompensere for de gener, som funktionsnedsættelsen medfører for kommunikationen og muligheden for at deltage i dagliglivet.

Mere specifikt hjælper vi mennesker, der har udfordringer med hørelse, syn, tale og stemme samt udfordringer på grund af medfødt eller erhvervet hjerneskade, neurologiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser.

Vi kan bl.a. tilbyde hjælp med at:

 • afdække funktionsnedsættelsens følger for kommunikation, familie- og arbejdsliv samt deltagelse i samfundslivet
 • undervise i metoder og strategier, der kan lette vanskelighederne
 • vurdere, om et hjælpemiddel kan kompensere for udfordringen, og vejlede i brugen af det
 • rådgive personen og eventuelt pårørende og netværk.

Derudover tilbyder vi kurser, uddannelsesforløb og konsulentbistand til fagpersoner, specialpædagogisk personale, brugerorganisationer og pårørende.

Illustration af Kommunikationscentrets bygning set udefra
Kommunikationscentret i Hillerød

Hvem er vi?

Vi er en kommunal institution under Hillerød Kommune, men vi hjælper borgere fra hele Nordsjælland og de nærliggende kommuner. Vi samarbejder med kommunerne, da det er dem, der bevilliger ydelser og eventuelle hjælpemidler til borgerne. Derudover leverer vi specialiseret viden til VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Du kan læse mere om VISO på socialstyrelsens hjemmeside.

Vi rummer mange forskellige fagligheder i huset som f.eks. synskonsulenter, optikere, hørekonsulenter, neuropsykologer, audiologopæder, IKT-konsulenter, ergoterapeut samt administrativt og teknisk personale.

Vi leverer ydelser efter følgende lovgivninger: lov om specialundervisning for voksne, lov om social service, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kompensationsloven og lov om folkeskolen.

Kommunikationscentrets udviklingsplan 2022-2024

Samarbejdspartnere

Når vi behandler en borgers sag, rådgiver vi sideløbende kommune og relevante aktører om følgerne af borgerens funktionsnedsættelse, og om hvilke kompenserende indsatser og eventuelle hjælpemidler der kan være relevante.

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Sagsbehandlere på ældre-, sundheds- og handicapområdet
 • Jobkonsulenter
 • PPR
 • Personale på sociale tilbud, f.eks. specialbørnehaver, specialskoler, aktivitets- og botilbud
 • Arbejdspladser
 • Læger og sundhedspersonale
 • Optikere
 • VISO

EAN-nr: 5798001080729
CVR-nr: 29189366
P-nr: 100 32 75 186

Logo