Spring menu over

 

Bestyrelse
Lis Bymark Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Mail lis.bymark@outlook.dk 

Michael Davidsen Udpeget af Dansk Blindesamfund

Mail michael.davidsen@blind.dk

René Hamberg Udpeget af byrådet

Mail rene@hamberg.dk 

Rikke Macholm Udpeget af byrådet

Mail rikkemacholm@gmail.com

Tlf. 48 25 40 64

Tina Hillersborg Medarbejderrepræsentant (TR)

Mail thil@hillerod.dk

Tlf. 72 32 38 28

Bitten Folke Petersen Medarbejderrepræsentant

Mail bpet@hillerod.dk 

Tlf. 72 32 38 62

Illona Larsen Medarbejderrepræsentant (suppleant)

 

Tilforordnet Charlotte Jensen Centerleder på Kommunikationscentret

Mail chaje@hillerod.dk

Tlf. 72 32 38 01

 

Logo