Spring menu over

Specialiserede løsninger 

Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats for at kunne kommunikere selvstændigt og udtrykke ønsker og behov.

Vi har en ekspertise inden for støttende teknologier, og hvordan de bliver en integreret del af hverdagen på sociale tilbud, samt viden om metoder til øget med- og selvbestemmelse.

Vi kan tilbyde konsulentbistand til personale i f.eks.:

 • Børnehaver, skoler, fritids- og botilbud
 • Aktivitets-, støtte- eller botilbud
 • Plejecentre

Vores indsats

 • Vi rådgiver og uddanner personalegrupper til at give pædagogisk støtte gennem brug af Alternativ og Støttende Kommunikation (ASK). 
 • Vi iværksætter og leder projekter.
 • Vi faciliterer samskabelsesprocesser.
 • Vi bistår tilbud og organisationer med at ansøge om fondsmidler til kommunikationsprojekter.
 • Vi udvikler redskaber, der kan lette borgerens kommunikation og samspil med omgivelserne.
 • Vi oversætter udenlandske apps til dansk, så flere kan få adgang til kompenserende redskaber, der kan fås til billige penge.
Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det

Projekt- og samarbejdsmuligheder

Er du nysgerrig efter at vide, hvad et samarbejde kan indebære? Kontakt os for at høre nærmere.

Samarbejdspartnere

Vi har indgået samarbejder med en række myndigheder, instanser, foreninger og virksomheder i ind- og udland, bl.a.:

 • VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet)
 • Sundhedsministeriet
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Teknologisk institut
 • Kræftens bekæmpelse
 • International Society of Augmentative and Alternative Communication (ISAAC)
 • Talking Mats, University of Stirling Innovation Park
 • LEV
 • Spastikerforeningen
 • Hjernesagen
 • Alexandra-instituttet
 • ProReact
 • Flexsus
 • Therapy Box
 • Mobilize Me
 • KnowMe

Alle mennesker udtrykker sig, men at blive hørt kræver en indsats fra omverdenen.

Logo