Spring menu over

Ansøgning og information

Ansøgningsskema

Her kan du udfylde et ansøgningsskema, hvis du vil til en udredning hos os.

Praktiske informationer

Her kan du læse om tidsbestilling, ventetider, afbud og udeblivelse, kørsel, hjælpemidler og hvad...

Voksne

ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser

Vores konsulenter har en stor viden og erfaring med diagnoserne ADHD/ADD og...

Erhvervet hjerneskade

Vores konsulenter har viden om og erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige former for...

Hjernerystelse

Senfølger efter en hjernerystelse kan give udfordringer i hverdagen. Gennem en neurofaglig...

Hørenedsættelse

Det kan være en stor begrænsning at have hørenedsættelse, tinnitus eller lydoverfølsomhed. Vores...

Kompenserende teknologi

Vores teknologikonsulenter har den nyeste viden inden for kompenserende teknologi, der kan hjælpe...

Medfødt hjerneskade (udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser)

Vores tale- og teknologikonsulenter har stor viden og erfaring med, hvordan kommunikation og...

Synsnedsættelse

Vores synskonsulenter og optikere kan hjælpe dig, der har nedsat syn eller en øjenlidelse.

Stemme og tale

Det kan være en stor begrænsning for ens hverdag, hvis man har stemmevanskeligheder. Vores...

Børn

Alternativ og supplerende kommunikation

Vores konsulenter har stor viden om alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Vi kan hjælpe...

Erhvervet og medfødt hjerneskade

Vores tale- og hørekonsulenter har stor viden og erfaring med tale-, sprog- og...

Synsnedsættelse hos børn og unge

Vores synskonsulenter og optikere har stor viden og erfaring med børn og unge, der har...

Tale og sproglige vanskeligheder hos børn

Hos os vil du møde talepædagoger, der har særlig viden om sprogtilegnelse og sprogudvikling hos...

Logo