Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for synsnedsættelse?

Vi hjælper dig, der har en væsentlig synsnedsættelse eller varig øjenlidelse. Derudover rådgiver og vejleder vi også dine pårørende og andre i dit nærmiljø, f.eks. personale, som du dagligt er i kontakt med. Du kan få en udredning, afprøvning eller bl.a. undervisning i brugen af kompenserende hjælpemidler

Hvad indebærer undervisningen? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang kompensere for dine synsvanskeligheder. Undervisningen vil foregå individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov.

Hvis du er blind eller har en meget lille synsrest, tilbyder vi kompenserende undervisning. Derudover underviser vi helt konkret i brugen af svagsynsoptik, træning i at færdes på egen hånd, brug af smartphones og teknologi samt ADL (Almindelig Daglig Levevis) som f.eks. madlavning og spiseteknik.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Illustration af mobility-træning
En konsulent underviser i mobility-træning

Praktiske informationer

Formålet er, at du får hjælp til at kunne leve et så ubesværet liv som muligt med din synsnedsættelse. Det vil vi forsøge ved at anvende hjælpemidler eller nye strategier og metoder. Målet sættes altid i samarbejde med dig og eventuelt også dine pårørende.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.  

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Vær opmærksom på, at du skal angive din øjenlæges navn og adresse i ansøgningsskemaet, da vi skal indhente oplysninger om dit syn. Oplysningerne fra din øjenlæge må som udgangspunkt ikke være mere end et år gamle.

Man kan få hjælpemidler til sin synsnedsættelse, f.eks. en kikkertbrille, der bruges til at se tv med, da den giver et forstørret billede af tv-skærmen, eller en lupbrille, der bruges til at læse på kort afstand, når en almindelig læsebrille ikke er tilstrækkelig. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Nogle af vores ydelser foregår i eget hjem, men hvis undervisningen foregår på Kommunikationscenteret, vil man i særlige tilfælde få arrangeret kørsel. Du kan læse mere om kørsel via dette link.

 

Logo