Spring menu over

Hvordan kan vi hjælpe med kompenserende teknologi? 

Vi kan hjælpe dig, der har en funktionsnedsættelse eller et handicap, og kan have gavn af et teknologisk hjælpemiddel. Det kan f.eks. være et hjælpemiddel til at lette din kommunikation med andre eller til at støtte dig i at udføre dagligdagsopgaver, som f.eks. at strukturere, planlægge og huske. Vi kan også hjælpe med udstyr til alternativ betjening af IT.

Vi kan også hjælpe dig, der har udfordringer med at læse og stave (læs mere).

Hvordan foregår undervisningen? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang kompensere for de udfordringer, du oplever. 

I undervisningen vil du, dine pårørende og/eller dit netværk blive vejledt i at anvende teknologien, der skal kompensere for dine udfordringer. Dine pårørende og/eller dit netværk vil blive inddraget i undervisningen afhængig af din situation og jeres behov. 

Efter forløbet skal du og dine pårørende kunne håndtere hjælpemidlet selvstændigt, så det støtter dig bedst muligt i hverdagen.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Undervisningssituation med Smart-Home teknologi
Undervisningssituation med Smart Home-teknologi

Praktiske informationer

Formålet er at kompensere for dine udfordringer gennem teknologiske løsninger, så du kan kommunikere med dit netværk og deltage i de sociale aktiviteter, du vil og har behov for.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Du kan få hjælpemidler, hvis det i forbindelse med udredningen vurderes, at hjælpemidlet vil være en væsentlig lettelse for dig i hverdagen. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Hjælpemidler til ens arbejde eller studie omtales som arbejdsredskaber. I udredningen vurderer vi, om du har behov for et arbejdsredskab, og hvilket der bedst egner sig til dine behov.

Til job

Har du brug for et særligt arbejdsredskab til dit job pga. din funktionsnedsættelse, anbefaler vi, at du henvender dig til dit jobcenter som det første.

Du vil skulle udfylde blanketten AB 441 Ansøgning om hjælpemidler (hent her). Blanketten skal underskrives af din arbejdsgiver og derefter sendes til jobcentret. Når du udfylder blanketten, skal du bl.a. beskrive ’Forslag til hjælpemidler’. Derfor kan det være en fordel at vente til efter, at du har afprøvet hjælpemidlerne hos os, og der skal laves en ansøgning til udstyret. Der vil vi nemlig kunne vejlede dig i forbindelse med beskrivelsen af hjælpemidlet.

Til uddannelse

Hvis du er under uddannelse, skal du først undersøge med din studievejleder, hvorvidt du kan få hjælpemidler gennem dit uddannelsessted. Hvis de ikke kan hjælpe dig med at få hjælpemidler, kan du henvende dig til os, og vi vil behandle din sag.

Logo