Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi kan hjælpe dig, der har fået diagnosen ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelse. Du kan enten være blevet diagnosticeret for nylig eller som barn, men vi kan hjælpe dig med at håndtere og få en større viden om dine udfordringer relateret til diagnosen.

Hvad indebærer undervisningen? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang ruste dig til at håndtere de daglige udfordringer, du oplever, med din diagnose. Sammen med din konsulent vil I sætte konkrete mål for forløbet. Undervisningen vil foregå individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov. Det er vigtigt at pointere, at undervisningen ikke er et terapeutisk forløb.

Helt konkret kan undervisningen hjælpe dig med:

  • At få indsigt i og forståelse for din diagnose, så din viden om diagnosen, og hvordan din hjerne fungerer, øges.  
  • At arbejde med din adfærd og følelsesmæssige reaktioner ved f.eks. stress eller vrede, så du kan være forudseende og planlægge din hverdag hensigtsmæssigt. 
  • At lære, hvordan du kompenserer for dine kognitive vanskeligheder som f.eks. udfordringer med at huske, skabe struktur, bevare overblikket og/eller at tage initiativ til opgaver og være vedholdende for at færdiggøre dem.
  • At anvende afslappende teknikker inden for mindfulness til at hjælpe mod stress, myldrende tanker eller søvnproblemer. 

Du vil også få en større indsigt i, hvordan du kan påvirke din hverdag og dine muligheder positivt ved at tilrettelægge hverdagen hensigtsmæssigt og ændre måden, du tænker om dig selv og din diagnose på. 

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Bor du i Egedal, Helsingør, Hillerød eller Rudersdal Kommune?

Egedal, Helsingør, Hillerød og Rudersdal Kommune har deres egne tilbud til borgere med ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF). Du kan derfor ikke ansøge om en udredning på Kommunikationscentret, hvis du bor i en af disse kommuner.
Du skal i stedet henvende dig direkte til din kommune for at få hjælp:

Egedal Kommune

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf. 7259 6000

Helsingør Kommune

Åben rådgivning på Vinkeldammen
Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør

Hillerød Kommune

Tjekpunktet - Trollesbro
Slangerupsgade 60
3400 Hillerød
Tlf. 7232 3600

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune 
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 4611 0000


Hvis du bor i en af de øvrige kommuner i Nordsjælland, kan du henvende dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema.
Klik her for at komme til siden med ansøgningsskemaet.

En konsulent underviser i håndtering af daglige udfordringer.
Undervisningssituation

Praktiske informationer

Formålet er at ruste dig til at håndtere de daglige udfordringer, du oplever med din diagnose.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal, Helsingør og Hillerød kommuner*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal, Helsingør eller Hillerød Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få hjælp. Se, ovenfor hvor du skal henvende dig.

Du kan få hjælpemidler, hvis det i forbindelse med udredningen vurderes, at du kan have brug for eksempelvis teknologiske hjælpemidler til at støtte din dagligdag. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

 

Logo