Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for medfødt hjerneskade?

Vi kan hjælpe dig, der har en udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse, herunder autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD, og har sproglige/kommunikative vanskeligheder. 

Vi kan hjælpe med at afdække dine sproglige og kommunikative ressourcer og vanskeligheder. Vi tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning af de konkrete udfordringer, du har. 

Mennesker med medfødt hjerneskade kan have behov for vedvarende støtte og opbakning til kommunikation og samspil. Det kræver en indsats fra den ramtes nærmiljø, og derfor er vores indsatser også rettet mod familie og fagpersoner i nærmiljøet.

Hvad indebærer undervisningen?

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for dine sproglige og kommunikative udfordringer.

Din undervisning vil altid tage udgangspunkt i dit udviklingstrin, ressourcer, behov og i samarbejdet med dit nærmiljø. Der vil indgå opgaver eller aktiviteter, der skal afprøves og øves hjemme. Vi forventer, at du laver øvelser fra gang til gang efter aftale med din konsulent.

Rådgivning og vejledning af nærmiljø

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med pårørende og botilbuddet eller arbejdspladsens pædagoger og andre fagpersoner, hvorfor vi også rådgiver og vejleder disse i tilknytning til undervisningen. Det gør vi for at sikre, at du får mest muligt ud af undervisningen.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Hvad underviser vi i?

Har du talevanskeligheder, er målet, at du opnår så korrekt en udtale og sætningsdannelse som muligt. Undervisningen kan opfølges af vejledning til dine pårørende, pædagoger og støttepersoner.

Har du sproglige vanskeligheder, er målet, at du bliver støttet i de muligheder, der er for at udvikle dit sprog og styrke din evne til at kommunikere. Undervisningen kan opfølges af vejledning til dine pårørende, pædagoger og støttepersoner.

Ved undervisning i Tegn til Tale får du en forståelse af, hvad totalkommunikation er. Helt konkret arbejder vi med Tegn til Tale og viser, hvordan tegn kan anvendes og eventuelt supplere andre kommunikationshjælpemidler som pc, tablet, talemaskiner eller anden billedstøtte.

Du lærer, hvordan mimik, udpegning, billedstøtte, brug af talemaskiner m.m. kan medvirke til at styrke kommunikation og kontakt. Du får gennemgået, hvordan tegn, struktur og visuel støtte kan anvendes og integreres i hverdagen. Du vil også få konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at øge kommunikationen.

En konsulent hjælper med støttende teknologi på en iPad.
Støttet kommunikation med en Ipad

Praktiske informationer

Formålet er, at du får de bedste muligheder for et selvstændigt og aktivt kommunikerende liv, og at din familie, bosted og aktivitetstilbud bliver gode og aktive kommunikationspartnere.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

En udredning består af sproglige test, samtale og observationer, og der kan eventuelt laves optagelser med enten lyd eller video. Oftest foregår udredningen hos os på Kommunikationscentret, men der er mulighed for, at den kan foregå hos dig selv. Du kan læse mere om udredning og bevilling via dette link.

Du kan få hjælpemidler, hvis det i forbindelse med udredningen vurderes, at du kan have brug for eksempelvis teknologiske hjælpemidler. For at få et hjælpemiddel skal man ansøge om en ny ydelse hos vores teknologiteam, der vil hjælpe dig med at afprøve teknologiske hjælpemidler. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Logo