Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for erhvervet hjerneskade? 

Vi kan hjælpe dig, der har kognitive og kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade. De kognitive vanskeligheder kan omhandle udfordringer med hukommelse, overblik, struktur, opmærksomhed, sygdomsindsigt m.m. De kommunikative vanskeligheder kan være: 

Mennesker med en erhvervet hjerneskade kan have behov for støtte og opbakning fra nærmiljøet. Det kan kræve en indsats fra de pårørende, og derfor er vores indsatser også rettet mod den nære familie, hvis det er relevant. 

Hvordan foregår undervisningen? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, arbejder vi med at afhjælpe eller finde måder at kompensere for dine vanskeligheder på. Undervisningen er med en talepædagog, en neuropsykolog eller en speciallærer og foregår enten individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov. 

Undervisningen tager udgangspunkt i dine behov, og der vil blive arbejdet med undervisning og kompensation i forhold til de specifikke kognitive og/eller kommunikative funktioner og færdigheder, du har.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning. 

I Hillerød Kommune tilbyder vi specialiseret neurorehabilitering. Læs mere om det specialiserede tilbud på hillerod.dk

Undervisningssituation i struktur og hukommelse
Undervisningssituation i struktur og hukommelse

Praktiske informationer

Formålet med din undervisning kan f.eks. være:

  • At du bliver bedre til at planlægge din dagligdag ved brug af kompenserende strategier.
  • At du bliver bedre til at kommunikere og til at fungere i sociale sammenhænge.
  • At du og din familie bliver bedre rustet til at håndtere din ændrede livssituation.
  • At du, der er i den erhvervsaktive alder, får afklaret dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Du kan få hjælpemidler, hvis det i forbindelse med dit forløb vurderes, at det kan gavne dig. Du kan f.eks. blive tilbudt teknologiske hjælpemidler, der kan støtte din struktur, overblik og planlægning. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

I særlige tilfælde kan nogle af vores ydelser foregå i dit hjem, men hvis undervisningen foregår på Kommunikationscenteret, vil der også i nogle tilfælde tilbydes arrangeret kørsel. Du kan læse mere om kørsel via dette link.

Logo