Spring menu over

Træthed er et usynligt handicap

Trætheden kan variere, og det kan være svært både for en selv, men også for andre at forstå - den ene dag kan man klare mange ting, og den næste dag kan man næsten ingenting. Nogen kan opfatte det som dovenskab eller mangel på vilje og engagement, men der tager de fejl. 

Hvorfor oplever man træthed? 

Årsagen til træthed er bl.a. den fysiologisk forandrede funktion i hjernen, der gør, at det kan kræve mere energi, at udføre helt almindelige aktiviteter. Det kan skyldes, at forbindelserne mellem nerveceller i hjernen fungerer dårligere, eller at nerveceller i hjernen i nogle områder ikke længere fungerer.

Hvilke hjernelidelser kan give træthed? 

  • Apopleksi.
  • Traumatisk hjerneskade.
  • Sclerose.
  • Parkinsons sygdom.

Hvordan kommer trætheden til udtryk? 

Trætheden kan vise sig som en mental træthed, hvor man føler sig ”træt i hovedet”, og som en fysisk udmattelse, hvor man føler sig ”tung i kroppen”.

Træthed efter en hjerneskade adskiller sig fra almindelig træthed, da omfanget er langt større og har en større betydning for ens aktivitets- og funktionsniveau. Træthed kan ikke måles eller testes objektivt og er derfor svær at dokumentere - Den bliver til et usynligt handicap. Den øgede træthed har indvirkning på alle områder af livet og kan forstærke eller forværre de øvrige vanskeligheder.

Hvad kan jeg gøre ved trætheden? 

Man kan lære at mestre trætheden bedre, og når det sker, kan der opstå en positiv udvikling med mindre træthed, færre smerter og forbedrede kognitive evner. Det vil blive lettere at fokusere tankerne, og man kan få et øget overblik og blive bedre til at koncentrere sig.

Vi arbejder med at øge indsigten hos dig, der er ramt, og forbedre dine mestringsmuligheder i forhold til trætheden ved hjælp af bl.a. planlægning, mindfulness, afspænding m.m. Det er nemlig vigtigt, at du lærer dine træthedstegn at kende og øver dig i at genkende dem i hverdagen, da det så bliver nemmere at reagere på dem.

Illustration af træthed
Trætheden kan være svær at håndtere
Logo