Spring menu over

Hvad er afasi?

Afasi er en sproglig forstyrrelse, der kan vise sig ved vanskeligheder med at tale, forstå, læse og skrive. Graden af afasi, og hvordan afasien viser sig, afhænger af skadens omfang og placering i hjernen. 

Afasi kan påvirke evnen til at kommunikere og muligheden for at deltage i samtaler på lige fod med andre. Som følge af dette kan personer med afasi opleve begrænsninger i deres hverdag, f.eks. når det kommer til familielivet, sociale relationer og arbejde.

Afasi kan vise sig ved:

  • Vanskeligheder med at finde ordene og omsætte tanker til ord.
  • Brug af ikke-eksisterende ord eller ord, der ikke har den rigtige betydning i konteksten.
  • Ombytninger af lyde og betydninger.
  • Nedsat eller øget talemængde.
  • Nedsat evne til at danne sætninger.
  • Nedsat evne til at forstå tale.
  • Vanskeligheder med at læse og forstå skrevne ord.
  • Vanskeligheder med stavning og skriftlig formulering.

Hvad kan vi hjælpe med inden for afasi? 

Vi kan hjælpe dig, der har svært ved at forstå, tale, læse og/eller skrive efter at have fået afasi. Et undervisningsforløb vil tage udgangspunkt i dine behov og målsætninger. 

Mennesker med afasi kan have behov for støtte og opbakning til kommunikation og samspil. Det kan kræve en indsats fra de pårørende, og derfor er vores indsatser også rettet mod den nære familie, hvis det er relevant. 

Hvordan foregår en afasiundervisning? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for dine udfordringer med at forstå, tale, læse og skrive. Undervisningen vil foregå individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov.

Et undervisningsforløb består som udgangspunkt af en vekslen mellem samtale og forskellige øvelser, der har til formål at afhjælpe dine vanskeligheder. I undervisningen vil vi også komme ind på, hvad det vil sige at have afasi, og vejlede dig i kompenserende strategier, der kan være med til at gøre din hverdag lettere. Hvis det er relevant, vil vi også vejlede dine pårørende.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Illustration af afasiundervisning
Undervisningssituation med samtalestøtte

Praktiske informationer

Formålet er at give dig bedre mulighed for at kommunikere og om muligt at forbedre din evne til at tale, forstå, læse og skrive.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler som f.eks. talemaskiner (GoTalk Now og Predictable) eller mere lavteknologiske hjælpemidler (pegematerialer). Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Logo