Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for alternativ og supplerende kommunikation?

Vi kan hjælpe dig, der har et barn, som grundet udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser ikke har udviklet et tilstrækkeligt talesprog til at kommunikere med andre. ASK dækker over en række forskellige strategier og hjælpemidler, som børn og netværk kan bruge til at fremme kommunikationen, f.eks. tegn til tale, kommunikationsbøger eller talecomputer. Behovet for ASK kan være i en afgrænset periode, eller det kan være vedvarende.

Vi kan hjælpe med at udrede dit barns kommunikative ressourcer og udfordringer og afdække, hvilken type ASK der kan være gavnligt for dit barn. Derudover tilbyder vi undervisning i brugen af hjælpemidlet og eventuelt løbende vejledning i implementeringsfasen. Derudover tilbyder vi også afprøvning og implementering af strukturhjælpemidler.

Hvad indebærer undervisningen?

Din bopælskommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn- og Ungerådgivning eller lignende skal afgøre, om dit barn kan modtage en udredning og efterfølgende et undervisningsforløb, hvis det vurderes som relevant*. Har barnet behov for et hjælpemiddel, kan I ligeledes søge om et afprøvningsforløb hos din bopælskommune.

Undervisningen vil have dit barns behov i fokus, men vil i de fleste tilfælde være målrettet dit barns netværk. Undervisningen kan foregå på Kommunikationscentret eller ude i et af barnets miljøer afhængig af, hvad der er mest optimalt. Der vil blive fastsat overordnede mål for undervisningen og den eventuelle afprøvning. Derudover arbejdes der i undervisningen med praksisopgaver og delmål.

*Hvis I ikke får bevilliget et forløb, kan I selv henvende jer og betale for udredning og undervisning.

Hvad underviser vi i?

I lærer, hvordan I kan styrke jeres barns sproglige udvikling gennem tegn til tale, støttetegn og ved at udnytte mimik og kropssprog. Vi giver idéer til at opnå fælles opmærksomhed og kontaktlege.

I lærer at opbygge og anvende en kommunikationsbog, og hvordan kommunikationsbogen kan blive en integreret del af barnets dagligdag.

I kan få undervisning i Tegn til Tale fra et begynder- til et avanceret niveau. I bliver bekendt med totalkommunikation og lærer at anvende Tegn til Tale.

I kan få undervisning i at anvende det kommunikationsudstyr, som jeres barn får bevilliget. 

I kan også tilmelde jer et af vores kurser, hvor man kan lære forskellige apps at kende, og hvordan de kan bruges i en pædagogisk sammenhæng. I kan finde vores kurser via dette link. 

Vi underviser jer i programmet KnowMe, som er målrettet børn, der ikke har udviklet talesprog, og som ikke kan lære at anvende ASK. KnowMe er en digital løsning, der kan hjælpe netværket med at dokumentere og systematisere kommunikative udtryk hos barnet, sådan at udtrykkene kan blive tolket ens i alle barnets miljøer.

Illustration af en konsulent, der underviser et barn i støttet kommunikation
Undervisningssituation

Praktiske informationer

Formålet er at styrke dit barns kommunikative færdigheder. Hvordan og hvad, der konkret arbejdes med, er individuelt og afhænger af, hvad netop dit barn har brug for. Den specifikke målsætning for dit barns forløb aftales altid i samråd med dig og med inddragelse af det professionelle miljø omkring dit barn.

I kan frit henvende jer for at få en udredning, hvis I bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

I henvender jer til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil I blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om der er behov for et forløb hos os. Det er dog jeres kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt I får bevilliget et forløb. Jeres kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor I i Egedal Kommune, skal I henvende jer direkte til jeres kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler, hvis kommunen bevilliger et hjælpemiddel til barnet. Vi kan hjælpe med at afprøve hjælpemidler til dit barn og undervise dig og barnets primære netværk i at bruge udstyret og de programmer, der hører til. Der bevilliges ikke iPads og PC’er, da disse ifølge lov om social service defineres som sædvanligt indbo. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link. 

Logo