Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for hørelse?

  • Vi udreder dine hørevanskeligheder.
  • Vi rådgiver og vejleder om, hvordan du begrænser virkningerne af dit høretab eller din tinnitus.
  • Vi hjælper dig med at afprøve høretekniske hjælpemidler.
  • Vi underviser dig i brugen af hjælpemidler og strategier, der kan afhjælpe dine hørevanskeligheder.

Hvad indebærer rådgivning og vejledning?

I forbindelse med din udredning vil vi tale om dine lyttebehov. Du vil også få viden om din hørenedsættelse, og hvordan du bedst muligt kompenserer for dine hørevanskeligheder ved hjælp af kommunikationsstrategier og evt. høretekniske hjælpemidler.

Får du bevilliget en hjælpemiddelrådgivning hos os*, vil rådgivningen ofte foregå sammen med en af dine pårørende.

Du vil få rådgivning om, hvilke hjælpemidler der bedst kan kompensere for dine hørevanskeligheder i forhold til lovgivning, effekt og betjening/håndtering. Du vil skulle afprøve relevante hjælpemiddelløsninger, og sammen med din hørekonsulent vil I finde frem til, hvilket hjælpemiddel der bedst kan hjælpe dig. 

Helt konkret rådgiver vi om

  • Strategier og redskaber, der kan hjælpe dig med at håndtere din hørenedsættelse.
  • Dine muligheder og behov for høreapparat eller CI (Cochlear Implantat).
  • Hvordan du får størst udbytte af høreapparater og høretekniske hjælpemidler.
  • Tinnitus og lydoverfølsomhed.

*hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Illustration af rådgivning omkring strategier
Rådgivning omkring strategier

Praktiske informationer

Formålet er, at du får hjælp til at kunne leve et så ubesværet liv som muligt med din hørenedsættelse, tinnitus eller ménières. Det vil vi forsøge ved at anvende hjælpemidler eller nye strategier. Målet sættes altid i samarbejde med dig og eventuelt også dine pårørende.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.  

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Vær opmærksom på, at hvis du er erhvervsaktiv og udelukkende har behov for hjælpemidler på dit arbejde, så skal dit jobcenter bevillige udredningen.

Man kan få forskellige høretekniske hjælpemidler til f.eks. tv-udsendelser, telefonsamtaler, signallyde og almindelige samtaler på tomandshånd eller i mindre grupper. Det afhænger af dine lyttebehov og omfanget af din hørenedsættelse i forhold til, hvilke hjælpemidler du evt. kan afprøve og søge om. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Nogle af vores ydelser foregår i eget hjem, men hvis undervisningen foregår på Kommunikationscenteret, vil man i særlige tilfælde kunne få arrangeret kørsel. Du kan læse mere om kørsel via dette link.

Logo