Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe dit barn med?

Vi kan hjælpe dit barn/den unge, dig som forælder, lærer,  pædagogisk personale og kommunen ved at vejlede om synsnedsættelsen, hvilke konsekvenser den har, og hvilke relevante kompenserende tiltag der er. 

Formålet med et forløb hos os er at sikre barnets/den unges sociale, kognitive og fysiske udvikling under hensyntagen til synshandicappet.

Vær opmærksom på, at dit barn/den unge kan være tilmeldt Synsregisteret af en øjenlæge. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis det vurderes af sagsbehandleren i jeres kommune, at barnet/den unge, familien og/eller skolen har brug for synsfaglig rådgivning, men ikke er tilmeldt Synsregisteret.

Hvad indebærer undervisning, rådgivning og vejledning? 

Får dit barn/den unge bevilliget et forløb hos os*, skal undervisningen/vejledningen/rådgivningen i størst muligt omfang kompensere for synshandicappet. Helt konkret kan forløbet indebære at:

  • Vi sørger for at stimulere synsudviklingen og opfølgning ift. optik og øjenundersøgelse.
  • Vi vejleder omkring ADL (almindelig daglig livsførelse) såsom indretning af omgivelserne, lysforhold og hjælpemidler – både til hjem, daginstitution og skole.
  • Vi rådgiver omkring jeres barns fritid og uddannelsesønsker.
  • Vi afholder cafémøder for elever i folkeskolen.
  • Vi kan tilmelde jer til kurser på Synscenter Refsnæs.
  • Vi kan lave anbefalinger og ansøgninger om supplerende ydelser som mobility, førpunkt m.m.
  • Vi formidler om og evt. iværksætter fagkurser for lærer og pædagoger til blinde og svagtseende børn.

*Hvis barnet/den unge ikke får bevilliget et forløb, kan I selv henvende jer og betale for udredning og undervisning.

Illustration af mobility-træning
Et barn bliver undervist i mobility-træning

Praktiske informationer

Formålet er at øge inklusion og samfundsdeltagelse for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Forløbet er en familierettet indsats i daginstitutionen/grundskolen og på ungdomsuddannelsen, der skal styrke barnets/den unges funktionsevne og aktivitet.

I kan frit henvende jer for at få en udredning, hvis I bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

I henvender jer til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil I blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om der er behov for et forløb hos os. Det er dog jeres kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt I får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor I i Egedal Kommune, skal I henvende jer direkte til jeres kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler til daginstitutionen eller skolen, men det sker ud fra en synsfaglig vurdering, der udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge, forældre og daginstitutionen/skolen. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link. 

Hvis der er brug for hjælpemidler til hjemmet er det op til jeres kommune at bevillige det.

Logo