Spring menu over

Søg om udredning

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi kontakte dig hurtigst muligt. 

Hvis du er fritaget fra digital post, eller du udfylder ansøgningsskemaet for en anden, så kan du finde ansøgningsskemaerne og samtykkeerklæringerne som printbar pdf ude i menuen til venstre.

Ansøgningsskemaer for voksne

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi kun har mulighed for at hjælpe borgere, der er diagnosticeret med ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF). Er du ikke det, skal du derfor tage kontakt til din psykiater/speciallæge i psykiatri for at få stillet en diagnose, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF) 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser (ASF).

 

OBS!

Egedal, Helsingør og Hillerød Kommuner har deres egne tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser. Du kan derfor ikke ansøge om en udredning på Kommunikationscentret, hvis du bor i en af disse kommuner. Du skal i stedet henvende dig direkte til din kommune for at få hjælp:

Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf. 7259 6000

Helsingør Kommune

Åben rådgivning på Vinkeldammen
Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør

Hillerød Kommune

Tjekpunktet - Trollesbro
Slangerupsgade 60
3400 Hillerød
Tlf. 7232 3600

Hvis du bor i en af de øvrige kommuner i Nordsjælland, kan du henvende dig til Kommunikationscentret ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Ansøgningsskema

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for bevægevanskeligheder. 

Find mere information

Hvis du har bevægevanskeligheder, kan vi hjælpe dig med forskellige former for kompenserende teknologi.

Klik her for at komme til siden om kompenserende teknologi, hvor du kan læse mere.

Ansøgningsskemaer

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal have fået foretaget en høreprøve inden for det seneste år, for at vi kan hjælpe dig. Har du ikke fået det, skal du tage kontakt til f.eks. en ørelæge, høreklinik eller høreapparatudbyder for at få foretaget en høreprøve, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for hørevanskeligheder.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for tinnitus og/eller lydfølsomhed.

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om hørevanskeligheder.

 

OBS! 

Bor du i Halsnæs Kommune, har du ikke fri henvendelsesret. Før du sender en ansøgning til os, skal du have en bevilling fra din kommune.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan hjælpe borgere uden dokumentation for ordblindhed, medmindre jobcentret har bevilliget en indsats.
Dokumentation for ordblindhed kan for eksempel være en test fra VUC (Voksenuddannelsescenter) eller lignende.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for læse- og stavevanskeligheder

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om læse- og stavevanskeligheder.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi kun kan hjælpe borgere, der har lægelig dokumentation for senfølger efter hjernerystelse/piskesmæld. Har du ikke det, skal du derfor tage kontakt til egen læge eller neurolog for at få dokumentation for dine senfølger, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for senfølger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om hjernerystelse.

Ansøgningsskema

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for stammen og/eller løbsk tale. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stammen og løbsk tale.

Ansøgningsskema 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for stemme- og talevanskeligheder. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stemme og tale.

Ansøgningsskema 

Vær opmærksom på, at vi kun har mulighed for at hjælpe borgere, der er i kontakt med eller i et forløb hos Sexologisk Klinik/Center for Kønsidentitet (CKI). Hvis du ikke er det, skal du derfor først kontakte CKI, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for stemmetransformation for transpersoner, detransitionerende- og non-binære personer. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stemme og tale.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal være blevet undersøgt af en øjenlæge inden for det seneste år, for at vi kan hjælpe dig. 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for synsvanskeligheder. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for synsnedsættelse.

 

OBS! 

Bor du i Halsnæs Kommune, har du ikke fri henvendelsesret. Før du sender en ansøgning til os, skal du have en bevilling fra din kommune.

Ansøgningsskema 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for kompenserende teknologi.

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at læse mere om kompenserende teknologi.

Ansøgningsskemaer for børn

Ansøgningsskema

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for sprog, tale og kommunikative vanskeligheder hos børn. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe med i forhold til sprog, tale og kommunikative vanskeligheder hos børn, herunder alternativ og supplerende kommunikation (ASK).

Klik her for at komme til siden om tale og sproglige vanskeligheder hos børn.

Klik her for at komme til siden om erhvervet og medfødt hjerneskade hos børn.

Klik her for at komme til siden om alternativ og supplerende kommunikation til børn.

Ansøgningsskema

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet for synsvanskeligheder hos børn. 

Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe med. 

Klik her for at komme til siden for synsnedsættelse hos børn og unge. 

Pårørende

Hvis du ønsker et pårørendeforløb, skal du først udfylde en samtykkeerklæring.

Klik her for at udfylde samtykkeerklæring til pårørendeforløb

Logo