Spring menu over

Hvad er stammen og løbsk tale? 

Stammen er et kommunikationsproblem og ikke kun et taleproblem. Du kan opleve at vide præcist, hvad du vil sige, men du kan ikke få ordene frem. Andre gange taler du måske uproblematisk. Man ved endnu ikke præcist, hvorfor stammen opstår. 

Stammen kan være skjult, hvilket betyder, at det ikke er hørbart, hvorfor andre ikke ved, at du stammer. Det kan skabe et stort pres, og måske er du bekymret for, hvornår du ikke kan skjule din stammen længere. Stammen kan give udslag i angst, mindreværd, skyld, panik m.m. og gøre, at du ikke får sagt det, som du vil, når du vil. 

Løbsk tale er, når din tale er så hurtig og uregelmæssig, at det kan være svært at forstå dig. Nogen oplever, at det kan være svært at planlægge det, som skal siges. Du kan også miste den røde tråd hurtigt i samtalen. Man ved endnu ikke præcist, hvorfor løbsk tale opstår. Det er oftest familie eller andre i din omgangskreds, der oplever, at du er svær at forstå.

Hvad hjælper vi med inden for stammen og løbsk tale?

Før undervisningen kan påbegyndes, vil din logopæd udrede din stammen eller løbske tale, for at du kan få indsigt i og viden om din udfordring. Herefter vil vi tilrettelægge et undervisningsforløb. Helt konkret kan vi hjælpe dig med modificerende strategier og teknikker.

Hvad indebærer en undervisning? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for din stammen eller løbske tale. Undervisningen foregår ugentligt og vil foregå individuelt eller i mindre grupper, det tilpasses dine behov.

Undervisningen bygger i høj grad på dialog mellem dig og din logopæd ift. at undersøge, hvilke kommunikative strategier du benytter og introducere dig til nye tiltag, metoder og redskaber. Du vil også blive undervist i forskellige stammemodificerende teknikker, hvor nogle af disse kan være digitale.

Derudover vil din logopæd også rådgive og vejlede dig ift. de psykologiske faktorer, der ofte kan være forstærkende på en stammeproblemtik.

Vi forventer, at du laver øvelser fra gang til gang efter aftale med din logopæd. 

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Mød vores stamme-logopæder Ólöf og Kia

Praktiske informationer

Formålet er at håndtere og/eller mindske indflydelsen af din stammen eller løbske tale. Målsætningen for undervisningsforløbet fastsættes af dig og din konsulent og tager udgangspunkt i din stammeproblematik. 

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Logo