Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for erhvervet og medfødt hjerneskade hos børn?

Vi kan hjælpe jer, der har et barn med Cerebral Parese eller udviklingshæmning, herunder autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD, som har sproglige/kommunikative udfordringer. Derudover rådgiver og vejleder vi også jer som forældre og andre i barnets nærmiljø som f.eks. lærere og pædagoger.

Vi kan hjælpe med at udrede jeres barns sproglige og kommunikative ressourcer og vanskeligheder. I forlængelse heraf tilbyder vi jer rådgivning, vejledning og undervisning, der er målrettet til at styrke de opmærksomhedspunkter hos barnet, som udredningen har belyst.

Ligeledes kan vi tilbyde jer afprøvning og implementering af understøttende teknologi.

Hvad indebærer undervisningen?

Jeres bopælskommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn- og Ungerådgivningen eller lignende skal afgøre, om jeres barn kan modtage en udredning, og hvis de vurderer det relevant, vil I også modtage et undervisningsforløb hos os*. I skal derfor altid henvende jer til jeres bopælskommune, inden I henvender jer til os. 

Får I bevilliget et forløb hos os, skal undervisningen i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for jeres barns sproglige og kommunikative udfordringer. Sammen med jeres konsulent skal I sætte udviklingsmål for barnet. 

Det konkrete indhold af undervisningen fastsættes efter, hvad netop dit barn har behov for, og der sker altid en individuel tilpasning. Der vil ofte indgå sproglige opgaver/aktiviteter, der skal afprøves og øves hjemme forud for næste undervisningslektion.

*Hvis I ikke får bevilliget et forløb, kan I selv henvende jer og betale for udredning og undervisning.

Hvad underviser vi i?

I lærer, hvordan I kan styrke jeres barns sproglige udvikling gennem tegn til tale, støttetegn og ved at udnytte mimik og kropssprog. Vi giver idéer til at opnå fælles opmærksomhed og kontaktlege.

I lærer at opbygge og anvende en kommunikationsbog, og hvordan kommunikationsbogen kan blive en integreret del af barnets dagligdag.

I får undervisning og vejledning i tidlig kommunikation, og om hvordan jeres kontakt med barnet opbygges og forstærkes. Vi giver blandt andet idéer til kontaktlege og sange, som kan bruges med barnet.

I kan få undervisning i Tegn til Tale fra et begynder- til avanceret niveau. I bliver bekendt med totalkommunikation og lærer at anvende Tegn til Tale.

I kan få undervisning i at anvende det kommunikationsudstyr, som barnet får bevilliget. 

I kan også tilmelde jer et af vores kurser, hvor man kan lære forskellige apps at kende, og hvordan de kan bruges i en pædagogisk sammenhæng. I kan finde vores kurser via dette link. 

Undervisning af et barn med en medfødt hjerneskade
Undervisningssituation

Praktiske informationer

Formålet er at styrke dit barns kommunikative færdigheder. Hvordan og hvad, der konkret arbejdes med, er individuelt og afhænger af, hvad netop dit barn har brug for. Den specifikke målsætning for dit barns forløb aftales altid i samråd med dig og med inddragelse af det professionelle miljø omkring dit barn.

I kan frit henvende jer for at få en udredning, hvis I bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

I henvender jer til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil I blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om der er behov for et forløb hos os. Det er dog jeres kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt I får bevilliget et forløb. Jeres kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor I i Egedal Kommune, skal I henvende jer direkte til jeres kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler, hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel til barnet. Vi kan hjælpe med at afprøve hjælpemidler til dit barn og undervise dig og barnets primære netværk i at bruge udstyret og de programmer, der hører til. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link. 

Logo