Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for stemmevanskeligheder?

  • Funktionelle vanskeligheder såsom fonasteniske gener.
  • Organiske forandringer som f.eks. hævelser, noduli, polypper eller cyster.
  • Neurologiske tilstande som f.eks. stemmelæbelammelse.
  • Stemmeundervisning til parkinsonramte (Lee Silverman Voice Treatment, LSVT, (læs mere her).
  • Feminisering, maskulinisering eller androgynisering af stemmen for transpersoner, detransitionerede- og non-binære personer.
  • Stammen eller løbsk tale (læs mere).
  • Tilstande, hvor struben og stemmelæberne strammes ufrivilligt sammen (ILO, EILO og VCD).

*Transpersoner, detransitionerede- og non-binære personer, der ønsker en feminisering/maskulinisering/androgynisering af stemmen, kan henvende sig direkte til Kommunikationscentret. 

Andre områder, som vi kan hjælpe med

Hvad indebærer stemmeundervisning?

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for dine stemmevanskeligheder. Undervisningen vil foregå individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov.

I undervisningen vil du lære om generelle forhold omkring stemmebrug og om de specielle forhold, der angår netop din stemmefunktion. Du vil også blive instrueret i forskellige øvelser, som kan afhjælpe eller kompensere for dit stemmeproblem, forhindre, at det forværres, eller forebygge, at det opstår igen.

Vi forventer, at du laver øvelser fra gang til gang efter aftale med din konsulent. Øvelserne kan omhandle din vejrtrækning, afspænding af din stemmemuskulatur, din stemmes smidighed, klang og styrke, kompenserende strategier m.m.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Illustration af en øvelse, hvor man puster i en flaske
Stemmeundervisning

Praktiske informationer

Formålet er at få din daglige brug af stemme og tale til at fungere uden væsentlige gener, og at du kan bruge stemmen uden at overbelaste den.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Vær opmærksom på, at du skal undersøges af en øre-, næse-, halslæge inden du kontakter os, da vores indsats sker på baggrund af informationer fra lægen.

Man kan få hjælpemidler ved stemmevanskeligheder som f.eks. en stemmeforstærker til at bruge i de sammenhænge, hvor der skal mere lyd på stemmen end, hvad der er muligt, eller hvis stemmen skal skånes for at undgå overbelastning. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Logo