Spring menu over

Praktiske informationer

Her kan du læse om tidsbestilling, ventetider, afbud og udeblivelse, kørsel, hjælpemidler og hvad vi kan tilbyde.

1 Kan vi hjælpe dig?

Vi har tilbud til dig som voksen, barn eller ung med en funktionsnedsættelse, der påvirker din kommunikation, relation til andre, eller som gør det svært at klare daglige opgaver. 

Vi kan hjælpe dig, der har udfordringer med: 

 • ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser.
 • Erhvervet hjerneskade.
 • Hørenedsættelse.
 • Læsning og stavning.
 • Medfødt hjerneskade.
 • Neurologiske progredierende lidelser.
 • Senfølger efter hjernerystelse.
 • Synsvanskeligheder.
 • Tale, stemme og sproglige vanskeligheder.

Vi hjælper mennesker fra Nordsjælland og de tilgrænsende kommuner. De fleste har fri henvendelsesret til en udredning.

2 Tidsbestilling og kørsel

Du kan frit henvende dig til os for en udredning.

OBS! Hvis du bor i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune og anmode om en udredning.

I forlængelse af din udredning hos os, vil vi sende en rapport om din udredning til din kommune. Heri beskriver vi, hvilke behov du har, og hvad vi anbefaler, der skal gøres for at kompensere for dine udfordringer. Herefter vil din kommune tage stilling til, om du f.eks. skal visiteres til et undervisnings- eller rådgivningstilbud eller få afprøvet et hjælpemiddel.

Inden vi kan give dig en tid til en udredning, skal du sende et udfyldt ansøgningsskema og en samtykkeerklæring til os. Du finder vores ansøgningsskema og samtykkeerklæring via dette link.

Hvis du ikke kan udfylde dem online eller selv printe dem, vil vi printe dem og sende til dig senest to hverdage efter din henvendelse.

Hvorfor skal jeg udfylde et ansøgningsskema og samtykkeerklæring?

Du bruger vores ansøgningsskema til at ansøge om en udredning og et forløb. Samtykkeerklæringen skal vi bruge for at kunne indhente og videregive de oplysninger, der er brug for, for at kunne behandle din sag. Vi får f.eks. relevante oplysninger fra din læge eller optiker, og vi sender oplysninger til din kommune, da det er dem, der bevilliger dit forløb. 

Hvis du vil skrive til os, anbefaler vi, at du bruger Digital Post for at beskytte personfølsomme oplysninger. Vi kan kun garantere sikkerheden af dine personlige oplysninger, hvis du skriver til os via Digital Post på www.borger.dk  eller www.eboks.dk. Her kan du også tilmelde dig post fra Kommunikationscentret. 

Det betyder også, at du ikke bør bruge din private e-mail som f.eks. Hotmail, Gmail og lignende til at skrive til os. 

Hvis du er fritaget fra Digital Post, kan du i stedet sende brev til os via postvæsnet, hvorefter vi også vil besvare din henvendelse med et brev.

Klik her for at komme til din Digitale Postkasse - vores postadresse er sat på.
OBS! Du skal logge på med NemID, inden du kan skrive til os.

Hjælp til at få en Digital Postkasse

Få et NemID og læs mere om modtagelse af post fra offentlige myndigheder på: https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx

Befordring 

I særlige tilfælde kan du få kørsel (befordring) med flexhandicap til og fra en aftale hos os. Når du bestiller tid til en udredning, vurderer vi samtidig, om du skal have befordring pga. særlige omstændigheder, hvorefter vi ansøger hos din kommune. 

Ved at klikke på linket føres du til Movias hjemmeside, hvor du kan læse mere om flexhandicap.

Hjemmebesøg

Har du et synshandicap og har udfordringer med at færdes på grund af gangbesvær eller lignende, kan du også få hjemmebesøg af vores synskonsulent.

Flextur 

Du kan også benytte flextur igennem Movia, som kørsel til og fra din aftale hos os. Flextur er for alle, og kan benyttes i og mellem kommuner, der tilbyder flextur. Du bestiller og betaler selv for kørslen.

Ved at klikke på linket føres du til Movias hjemmeside, hvor du kan læse mere om flextur og hvordan du bestiller.

3 Afbud og udeblivelse

Du skal huske at melde afbud hurtigst muligt, hvis du bliver syg eller på anden vis er forhindret i at møde op som aftalt. 

Du melder afbud ved at ringe til os på tlf. 7232 3800 i vores telefontid mandag-fredag kl. 9.00-12.00

Du er også velkommen til at skrive til os via Digital Post (åbner i nyt vindue).

Vær opmærksom på, at din hjemkommune muligvis kan fakturere dig for beløbet i forbindelse med for sent afbud eller udeblivelse fra en aftale på Kommunikationscentret. Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål til dette.

Regler for afbud og udeblivelser fra aftaler på Kommunikationscentret

Hvis du melder for sent afbud

Hvis du melder afbud mindre en 2 hverdage inden udredningen, vil vi sende en faktura til din kommune for den aflyste udredning. Såfremt at du ønsker en ny tid, skal vi søge din kommune om et betalingstilsagn til en ny udredning. 

Hvis du udebliver uden afbud

Hvis du udebliver fra en aftale uden at melde afbud, sender vi en faktura til din kommune for den aflyste udredning. 

Vi vil forsøge at kontakte dig telefonisk for at aftale en ny tid. Såfremt at du ønsker en ny tid, skal vi søge din kommune om et betalingstilsagn til en ny udredning. Ønsker du ikke en ny udredning, vil vi henlægge din sag.

Hvis vi ikke får fat i dig, sender vi et brev, hvor vi beder dig om selv at kontakte os for at aftale en ny tid. 

Forløb på 3 timer eller mindre:              

Hvis du melder afbud 2 hverdage eller mere inden aftalen, får du en erstatningsgang.

Hvis du melder afbud mindre end 2 hverdage inden aftalen, skal vi ansøge din kommune om et nyt forløb, før du kan få en ny tid.

Forløb på over 3 timer:

Hvis du melder afbud 2 hverdage eller mere inden aftalen, får du en erstatningsgang.

Hvis du melder afbud mindre end 2 hverdage inden aftalen, får du ikke en erstatningsgang.

Ved gentagne afbud vil vi henvende os til din sagsbehandler for at drøfte, om dit forløb skal stoppe eller fortsætte.

Afbudsreglerne gælder ikke ved holdforløb.

Vi giver ikke erstatningsgange, hvis du melder afbud til holdforløb.

4 Ventetider

Nedenfor kan du se den anslåede maksimale ventetid for det enkelte område, men vi booker borgere løbende, så du kan opleve at få en tid hurtigere end angivet.

Voksne

Udredning ift. kognitive vanskeligheder 8-10 uger
Udredning af behov for teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Undervisning og øvrige tilbud ift. kognitive vanskeligheder 4-6 uger

Børn

Udredning af behov for teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger

Voksne

Udredning af sproglige vanskeligheder - Afasi

2-4 uger

Udredning af sproglige vanskeligheder - Dysartri

3-4 uger

Udredning af kognitive vanskeligheder 7-9 uger
Udredning af behov for teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Øvrige tilbud ift. sproglige vanskeligheder - Afasi 2-4 uger
Øvrige tilbud ift. sproglige vanskeligheder - Dysartri 2-4 uger
Øvrige tilbud ift. kognitive vanskeligheder 7-8 uger

Voksne

Udredning af hørevanskeligheder 3-4 uger
Udredning af behov ifm. Cochlear Implantat (CI) 3-4 uger

Udredning af tinnitus og/eller lydfølsomhed

3-4 uger
Afprøvning af høretekniske hjælpemidler 3-4 uger
Undervisning og øvrige tilbud 3-4 uger

Voksne

Udredning og afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger

Voksne og børn

Udredning af kommunikative vanskeligheder 5-7 uger
Udredning af behov for teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Undervisning og øvrige tilbud 5-7 uger

Voksne

Udredning 6-7 uger
Undervisning og øvrige tilbud 9-11 uger

Kontakt venligst Kommunikationscentret for at høre om ventetiden på området.

Find vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os.

Voksne

Udredning og undervisning 3-4 uger

Voksne

Udredning af stemme- og talevanskeligheder 1-3 uger
Undervisning og øvrige tilbud ift. stemme- og talevanskeligheder 1-3 uger

 

Voksne

Udredning ift. stemmetransformation for transpersoner, detransitionerede og nonbinære personer 1-3 uger
Undervisning og øvrige tilbud ift. stemmetransformation for transpersoner, detransitionerede og nonbinære personer 4-6 uger

Voksne og børn

Udredning og/eller afprøvning hos synskonsulent 3-4 uger
Udredning og/eller afprøvning hos specialoptiker 4-5 uger
Udredning ift. samsynsvanskeligheder for voksne 2-4 uger
Udredning af behov for teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Afprøvning af teknologiske hjælpemidler 5-7 uger
Vurdering af optikansøgninger 1-3 uger
Undervisning i mobility og ADL (Almindelig Daglig Levevis) 5-6 uger
Undervisning ift. samsynsvanskeligheder for voksne 2-4 uger

 

5 Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde dig en udredning af din(e) funktionsnedsættelse(r),  rådgivning og vejledning, undervisning og afprøvning af hjælpemidler, såfremt din bopælskommune bevilliger det. 

Hvis det er relevant, tilbyder vi også undervisning til dine pårørende.  

Påvirker dine udfordringer dit arbejde, kan vi også rådgive både dig og din arbejdsplads om, hvilke muligheder der er for at kompensere.

Om udredningen, undervisningen m.m.

Hvad er en udredning?

Den udredende samtale foregår med en af vores konsulenter og har til formål at afklare, hvordan du er påvirket af dine udfordringer. 

Hvis du har betydelige kommunikative funktionsnedsættelser, vil udredningen blive lavet med observationer og samtaler med pårørende og andre personer i nærmiljøet.

En udredning er gratis for dig, da det er din kommune, der betaler for den. 

Udredning af børn 

Skal et barn udredes, vil det foregå med observationer af barnet og samtaler med forældrene. 

Vær opmærksom på, at nogle børn vil blive tilbudt en udredning i deres egen kommune. 

Efter udredningen

På baggrund af udredningen vurderer konsulenten, hvorvidt dine udfordringer kan kompenseres med f.eks. undervisning eller et hjælpemiddel. Herefter sender vi en udredningsrapport til din bopælskommune, der skal tage stilling til, hvilket tilbud du skal have. Det er din kommune, der bevilliger dit forløb, og derfor er det også dem, der skal tage beslutningen.

Vil jeg altid først blive tilbudt en udredning?

Er du voksen, og har du ikke fået udredt omfanget af dine udfordringer inden for det sidste år, vil du som om udgangspunkt blive tilbudt en udredning. Du vil også blive tilbudt en udredning, hvis dine udfordringer er blevet væsentligt værre. 

Børn og unge under 18 år får også tilbudt en udredning, det er dog forskelligt om udredningen bliver foretaget hos os eller et andet sted i bopælskommunen. 

Et undervisningsforløb vil hjælpe dig med at lære, hvordan du kompenserer for din funktionsnedsættelse eller udfordring, så hverdagen bliver nemmere. Du kan læse mere om, hvad undervisningen indebærer under vores forskellige områder.

Sammen med din konsulent vil I løbende sætte mål for undervisningen. 

Hvilken undervisning kan man få?

Du vil få undervisning i strategier og redskaber, der kan kompensere for dine udfordringer.

Voksne 

Er du voksen, tilbyder vi både eneundervisning og holdundervisning.  Din konsulent vil vurdere, hvilken type undervisning du kan have gavn af. 

Undervisningen bliver bevilliget efter lov om specialundervisning for voksne.

Børn 

For børn gælder særlige bestemmelser. Du kan kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i jeres kommune og høre om, hvilke muligheder der er for undervisning.

Undervisningen bliver bevilliget efter folkeskoleloven. 

Sådan deltager du i et virtuelt møde

Her kan du se og læse, hvordan du deltager, hvis en af vores konsulenter inviterer dig til et virtuelt møde.

Guide

1. Du modtager en invitation til mødet via din private mailadresse eller borger.dk. I mailen finder du deltagelseslinket ”Klik her for at deltage i mødet”. Klik på linket.

Hvis du deltager på din computer, så behøver du ikke at installere noget for at kunne deltage i mødet. Klikker du på deltagelseslinket, vil der åbne en browser, hvorfra du deltager i mødet.

Deltager du derimod fra din mobil eller en tablet, vil du blive henvist til den app, som du skal hente, når du klikker på deltagelseslinket.

2. Når du klikker på deltagelseslinket, vil du afvente konsulenten, der begynder mødet.

3. Husk at sørge for, at lyd og kamera er slået til, når du deltager i mødet.

Du kan finde en videoguide til virtuel undervisning ved at klikke på linket (åbner i et nyt vindue). 

Vi tilbyder rådgivning til dig, dine pårørende og eventuelt andre i dit nære netværk. Hvis du er i den erhvervsaktive alder, kan vi også tilbyde rådgivning til dit jobcenter, din arbejdsplads eller dit studie.
Du vil få rådgivning, hvis du skal afprøve et hjælpemiddel. Rådgivningen kan handle om, hvilken typer af hjælpemidler der er, hvilke funktioner de har, og hvordan du anvender dem. Du kan få hjælpemidler til dit hjem, din arbejdsplads eller dit studie. 

Hvis du får bevilliget et hjælpemiddel, vil vi stå for indkøbet. Du kan også selv købe hjælpemidlet, hvorefter vi vil rådgive dig i brugen af det. 

Rådgivning til dine pårørende

Vi tilbyder også rådgivning til dine pårørende, da de og andre omsorgspersoner kan være en vigtig ressource til at hjælpe dig med at mestre din funktionsnedsættelse. 

Dine pårørende vil blive tilbudt rådgivning, hvis det er relevant. Deres rådgivning kan f.eks. handle om støtte til kompenserende strategier, hvor der er brug for andre måder at håndtere de daglige gøremål. Helt konkret kan det være, hvis man skal ledsage og støtte en, der er stærkt svagsynet, eller støtte samtalen for en, der har afasi eller er hørehæmmet. 

Rådgivning ift. erhverv eller studie

Vi tilbyder også rådgivning til dit jobcenter, din arbejdsplads eller dit studie om hjælpemidler og andre indsatser, der kan støtte dig i at varetage et arbejde, studie eller anden beskæftigelse.

6 Om hjælpemidler

Ved den udredende samtale vil vi også se på, om du vil have gavn af et hjælpemiddel, som kan kompensere for dine udfordringer. Hvis du får tilbudt et hjælpemiddel, vil vi hjælpe dig med at afprøve det og vejlede i, hvordan du anvender det. 

Et hjælpemiddel kan være et høreteknisk eller optisk hjælpemiddel, en talecomputer eller software, der kan støtte dig i at læse og stave m.m. På baggrund af din udredningsrapport, som vi sender til din kommune, vil din kommune tage stilling til, om du kan få et afprøvningsforløb af hjælpemidlet.

Hvis din kommune bevilliger et hjælpemiddel til dig, vil det blive udleveret fra vores genbrugslager. Hvis vi ikke har hjælpemidlet på lager, kan du enten vælge, at vi køber og leverer hjælpemidlet til dig, eller at du køber hjælpemidlet hos en anden leverandør (en såkaldt frit valgs-ordning).

Når leveringen af hjælpemidlet sker gennem os, vælger vi leverandøren og sørger for at indkøbe hjælpemidlet og udlåne det til dig. Da vi står for at indkøbe hjælpemidlet, sikrer vi på kommunens vegne, at det fungerer og opfylder dit behov. Derudover sørger vi også for, at du lærer at bruge hjælpemidlet. 

Betaling

Da hjælpemidlet er bevilliget af din kommune, har du ikke nogen udgifter. Hjælpemidlet er ejet af enten os eller din kommune, da det blot er til udlån til dig.

Reparation og udskiftninger

Hvis der er behov for reparation eller udskiftning af dit hjælpemiddel, skal du blot kontakte os. Eventuelle udgifter i den sammenhæng vil blive betalt af din kommune.

Tilbagelevering

Når du ikke skal bruge hjælpemidlet længere, skal du sørge for at levere det tilbage til os eller din kommune. 

I stedet for at få leveret hjælpemidlet af os kan du også vælge selv at købe hjælpemidlet hos en selvvalgt momsregistreret leverandør. 

Du vil modtage en bevillingsskrivelse fra kommunen, hvor hjælpemidlets faglige specifikationer og krav til egnethed fremgår. Det er dit eget ansvar, at du skal kunne dokumentere, at det hjælpemiddel, som du køber, opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed. Inden kommunen vil udbetale et tilskud, skal de godkende det.

Betaling

Kommunen vil udbetale det beløb, som svarer til den pris, de kan skaffe hjælpemidlet til. Køber du et hjælpemiddel, der er dyrere end det givne tilskud, skal du selv betale og afregne direkte med leverandøren. Hertil skal leverandøren sende en specificeret regning til kommunen, hvor din og kommunens andel af betalingen fremgår.

Hjælpemidlet er ejet af din kommune, da det er købt med støtte fra kommunen. Det gælder også, selvom du har købt et dyrere hjælpemiddel, og selv har skulle betale en andel. 

Reparation og udskiftninger

Kommunen betaler som udgangspunkt for nødvendig reparation og udskiftning. Hvis der er tale om dyre reparationer og hyppige udskiftninger, vil kommunen dog tage stilling til, hvorvidt du selv skal betale for udgiften.

Tilbagelevering

Du skal sørge for at levere hjælpemidlet tilbage til din kommune, når du ikke har brug for det længere, da det blot er til udlån til dig.

Hvis din egenbetaling ved indkøb af hjælpemidlet oversteg 2.500 kr. (inkl. moms), og det leveres tilbage inden fire år fra købstidspunktet, vil kommunen tage stilling til, om du eventuelt skal have refunderet en del af beløbet.

Bemærk

Du skal modtage din kommunes bevillingsbeskrivelse, der beskriver, at de gerne vil betale for det, før du selv køber hjælpemidlet. 

Du har ikke mulighed for at bruge frit valg-ordningen, hvis din kommune kan levere et hjælpemiddel, der er identisk med det, som du har valgt, hos en anden leverandør.

Udlån af hjælpemidler 

I forbindelse med en hjælpemiddelrådgivning kan der blive behov for, at du låner et eller flere hjælpemidler i en afgrænset periode. Vær opmærksom på, at det er et privat firma, der stiller hjælpemidlet til rådighed. Udstyret stilles til rådighed uden beregning fra firmaet.

Pas på udstyret

I afprøvningsperioden er det vigtigt, at du passer godt på udstyret.

 • Start med at gemme emballagen. Den får du brug for, når du skal returnere udstyret efter afprøvningen.
 • Hvis udstyret har en beskyttelsesfilm, så lad den blive siddende.
 • Pas på alle ledninger, brugsvejledninger m.m.

Returnering

Udstyret skal returneres til firmaet efter afprøvningsperioden, hvis ikke andet er aftalt. Omkostninger forbundet med returnering dækker du selv. Når du returnerer udstyret, skal det være i samme stand, som da du modtog det.

Forsikring

Så længe du har udstyret i udlån, bærer du ansvaret for det. Det vil sige, at hverken firmaet eller Kommunikationscentret erstatter udstyret, hvis det bortkommer under udlånet, eller hvis det misligholdes.

Udlånsseddel

Hvis der følger en udlånsseddel med fra firmaet, skal du straks underskrive den og returnere den til firmaet.

Logo