Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for læsning og stavning? 

Vi kan hjælpe dig, der har læse- og stavevanskeligheder i form af dokumenteret ordblindhed (test fra VUC el. lignende), eller hvis dit jobcenter har vurderet, at du har behov for en indsats i forbindelse med dine læse- og stavevanskeligheder, og bevilliger det.

Vi kan hjælpe dig, når det bliver udfordrende i forbindelse med din fritid, dit arbejde, din jobsøgning eller din uddannelse (som ikke er SU-berettiget*). 

Gennem din udredende samtale og/eller et afprøvningsforløb kan vi finde frem til, hvilke hjælpemidler eller arbejdsredskaber der bedst kan hjælpe dig og kompensere for dine udfordringer.

*Hvis din uddannelse er SU-berettiget, skal du kontakte din studievejleder med henblik på specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvordan foregår afprøvningen? 

Får du bevilliget et afprøvningsforløb hos os*, vil vi gennem afprøvninger finde frem til de IKT-hjælpemidler og/eller programmer, der bedst muligt kompenserer for dine læse- og stavevanskeligheder.

Afprøvningsforløbet vil blive tilrettelagt efter, hvilke hjælpemidler der bedst muligt kan kompensere for dine læse- og stavevanskeligheder i de relevante situationer. Dine pårørende eller andre i dit netværk kan deltage i afprøvningerne, hvis du ønsker det. Sammen med din konsulent vil I sætte mål for afprøvningsforløbet.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og afprøvning af hjælpemidler/programmer.

Det kan være svært at læse tekster på computeren
Det kan være udfordrende at læse tekster online

Praktiske informationer

Formålet er at hjælpe dig med at kompensere for dine læse- og stavevanskeligheder, så du kan udføre de aktiviteter, du har lyst til og behov for i din hverdag.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal*, og har dokumenteret ordblindhed (test fra VUC el.lign.), eller hvis dit jobcenter har vurderet, at du har behov for en indsats i forbindelse med dine læse- og stavevanskeligheder, og bevilliger det. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler som f.eks. programmer eller apps, der læser højt på skærmen, giver forslag til stavning eller skanner trykt tekst, så det kan læses op med talesyntese. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Hjælpemidler til ens arbejde eller studie omtales som arbejdsredskaber. I udredningen vurderer vi, om du har behov for et arbejdsredskab, og hvilket der bedst egner sig til dine behov.

Til job

Har du brug for et særligt arbejdsredskab til dit job pga. din ordblindhed, anbefaler vi, at du henvender dig til dit jobcenter som det første.

Du vil skulle udfylde blanketten AB 441 Ansøgning om hjælpemidler (hent her). Blanketten skal underskrives af din arbejdsgiver og derefter sendes til jobcentret. Når du udfylder blanketten, skal du bl.a. beskrive ’Forslag til hjælpemidler’. Derfor kan det være en fordel at vente til efter, at du har afprøvet hjælpemidlerne hos os, og der skal laves en ansøgning til udstyret. Der vil vi nemlig kunne vejlede dig i forbindelse med beskrivelsen af hjælpemidlet.

Til uddannelse

Hvis du er under uddannelse, skal du først undersøge med din studievejleder, hvorvidt du kan få hjælpemidler gennem dit uddannelsessted. Hvis de ikke kan hjælpe dig med at få hjælpemidler, kan du henvende dig til os, og vi vil behandle din sag.

Logo