Spring menu over

En hjerneskade medfører oftest en ændret livssituation

Det er både dig, der er ramt af en hjerneskade, og dine pårørende, som vil få ændret jeres livssituation. 

Hvad er kognitive vanskeligheder?

"Kognitive funktioner" er en samling af mentale færdigheder, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den. En hjerneskade vil påvirke disse funktioner, og derfor kan der opstå kognitive vanskeligheder. 

Hvordan kommer kognitive vanskeligheder til udtryk?

Nedsatte kognitive funktioner kan give udfordringer med: 

Hvilken betydning har vanskelighederne i hverdagen?

Kognitive vanskeligheder, som f.eks. at tænke, handle og indgå i følelsesmæssige relationer, er ofte umiddelbart usynlige, men alle følger efter en hjerneskade har en stor indflydelse på familie-, fritids- og arbejdsliv. Ens tidligere færdigheder kan være blevet reduceret eller helt tabt. Selv en mindre funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde give alvorlige følger, f.eks. med hukommelse eller planlægning, der kan have store konsekvenser for arbejds- og familieliv. 

Det er meget forskelligt, hvordan man selv og ens pårørende oplever konsekvenserne af en hjerneskade, da flere faktorer spiller ind. De vanskeligheder, man oplever, afhænger af, hvilke områder i hjernen der er ramt. Idet hjernen arbejder som et netværk, vil en skade lokaliseret et bestemt sted kunne påvirke forskellige kognitive funktioner. Skadens art og omfang er også afgørende for, hvilke kognitive vanskeligheder man får.

Hvordan kan vanskelighederne afhjælpes?

For at du kan afhjælpes med dine vanskeligheder, kræver det en grundig afdækning af dine ressourcer og begrænsninger - det er en forudsætning for et effektivt rehabiliteringsforløb hos os.

Vi kan tilbyde kompenserende specialundervisning og specialpædagogisk rådgivning og vejledning. Dine pårørende vil også blive inviteret til at deltage i afdækningen og tilbydes også rådgivning og vejledning. Derudover tilbyder vi også kurser for pårørende til mennesker med erhvervede hjerneskader (se mere)

Ved et forløb hos os vil målet være, at du, der har fået en hjerneskade og dine pårørende:

  • Opnår en bedre forståelse for de ændrede livsvilkår.
  • Får sat fokus på de bevarede ressourcer.
  • Bliver opmærksom på de kognitive vanskeligheder, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe dem.
  • Lærer at kompensere for vanskelighedernes indflydelse på hverdagen gennem kognitiv træning, strategier og hjælpemidler.
  • Får en aktiv hverdag med udgangspunkt i egne færdigheder og forudsætninger.
  • Får afklaret mulighederne for et fortsat arbejdsliv (evt. på særlige vilkår i fleksjob m.m.).
Illustration af en udfordret hjerne
Ens kognitive funktioner kan være udfordret efter en hjerneskade
Logo