Spring menu over

Dato: Afventer ny dato - du kan stadig tilmelde dig kurset, hvorefter du vil blive kontaktet, når der kommer ny dato for kurset. 

Tilmeldingsfrist: Afventer ny dato

OBS! Bestilles kurset for en personalegruppe angiver man selv dato. 

Om kurset

På kurset vil du få udvidet din viden om erhvervet hjerneskade, og du vil få nye kompetencer og strategier til at håndtere samværet med den ramte. Kurset er opdelt i fem faglige temaer:

1) Hvad kendetegner en erhvervet hjerneskade

Typer af erhvervet hjerneskade og det kliniske billede samt overgangen fra hospital til kommunal rehabilitering.

2) Hjerneskadetræthed

Fysiologiske og psykologiske årsager, træthedens konsekvenser samt hensigtsmæssig håndtering.

3) Kognitive vanskeligheder

Problemer i forhold til opmærksomhed, koncentration og hukommelse: eksekutive svigt, kompenserende strategier samt kognitiv genoptræning.

4) Emotionelle, personligheds- og adfærdsmæssige forandringer

Depression og apopleksi, indsigt samt relationelle aspekter.

5) Tilpasning til nye livsvilkår

Hvad kan hindre og fremme tilpasning? Samt udfordringer ved at være pårørende.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset/kurserne vil du have en større viden om erhvervet hjerneskade, herunder de fysiske og psykiske aspekter inden for de temaer, du har valgt. Du kan bl.a. have lært om kompenserende strategier i forhold til udtrætning og kognitive vanskeligheder samt have fået konkrete redskaber til hensigtsmæssig energiforvaltning. Desuden vil du være bedre rustet til at støtte din pårørende i håndteringen af symptomer og ændrede livsvilkår samt have øje for din egen rolle som pårørende i tilpasningsprocessen.

Undervisningen

Undervisningen består af faglige oplæg baseret på den nyeste viden inden for området og Kommunikationscentrets egne erfaringer fra arbejdet med mennesker med erhvervet hjerneskade. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer undervejs.

Praktisk om kurset

Kursustype: Virtuelt kursus for enkeltpersoner
Omfang: 2 timer pr. tema
Målgruppe: Pårørende
Pris: 320 kr. per tema eller 1.050 kr. for alle fem temaer
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Neuropsykolog

Tilmelding

Logo