Spring menu over

Om kurset

Afasi og dysartri er forskellige sprog- og talevanskeligheder, der opstår efter en skade i hjernen, og har indvirkning på et menneskes evne til at kommunikere med omverdenen og deltage i sociale aktiviteter. For at kunne give den mest optimale støtte i den daglige kommunikation er det som fagperson vigtigt at have viden og forståelse for vanskelighedernes art og de konsekvenser, som de kan medføre. Det hjælper dette kursus med.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du have indsigt i, hvad det vil sige at have afasi og/eller dysartri, hvordan vanskelighederne kan påvirke kommunikationen i dagligdagen, hvad du kan gøre lige nu og her for at støtte kommunikationen, og hvilke muligheder, der er for at udvide dine kommunikationsstrategier.

Undervisningen

Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil undervejs være fokus på en fælles dialog om de udfordringer, man kan møde i hverdagen, når kommunikationen skal foregå på andre vilkår.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.838 kr.
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer (kontakt os for pris)
Underviser: Logopæd

Tilmelding

Logo