Spring menu over

Om kurset

Afasi og dysartri er forskellige sprog- og talevanskeligheder, der opstår efter en skade i hjernen, og har indvirkning på et menneskes evne til at kommunikere med omverdenen og deltage i sociale aktiviteter. For at kunne give den mest optimale støtte i den daglige kommunikation er det som fagperson vigtigt at have viden og forståelse for vanskelighedernes art og de konsekvenser, som de kan medføre. Det hjælper dette kursus med.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du have indsigt i, hvad det vil sige at have afasi og/eller dysartri, hvordan vanskelighederne kan påvirke kommunikationen i dagligdagen, hvad du kan gøre lige nu og her for at støtte kommunikationen, og hvilke muligheder der er for at udvide dine kommunikationsstrategier.

Undervisningen

Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil undervejs være fokus på en fælles dialog om de udfordringer, man kan møde i hverdagen, når kommunikationen skal foregå på andre vilkår.

Praktisk om kurset

Dato: 3/10-2024, 24/2-2025 
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.838 kr.
Sted: På Kommunikationscentret i Hillerød
Underviser: Logopæd

Hvis du har et ønske om, at kurset bliver afholdt hos jer eller på et bestemt tidspunkt, kan du kontakte os for at aftale nærmere. 

Tilmelding

Logo