Spring menu over

Om kurset

Kurset giver dig viden om SCA-metoden og de principper og teknikker som metoden er opbygget af. Du vil også få viden om arbejdet med at skabe en god struktur for samtalen og konkrete redskaber, der hjælper med at sikre, at du og din samtalepartner forstår hinanden. Derudover vil du opleve en øget bevidsthed om din egen kommunikation og de faktorer, der fremmer samtalen.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du være bedre i stand til at støtte samtalen med et menneske, der er ramt af afasi eller andre former for kommunikationsvanskeligheder. Derudover vil du kunne skabe gode rammer for samtalen på flere niveauer og i forskellige situationer.

Undervisningen

Undervisningen består af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Undervisningen foregår over 2 moduler (3,5 timer pr. gang) med 3-6 ugers mellemrum. På modul 1 fremlægges metodens teori og principper, og der vil være praktiske øvelser. Modul 2 indeholder en opsummering af metodens teori, praktiske øvelser og efterfølgende sparring med refleksion over egen erfaring. Det forventes, at man efter modul 1 udfører hjemmeopgaver, som sendes til underviseren inden modul 2.

Om SCA-metoden

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) er udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada. Metoden gør det muligt at støtte og lette kommunikationen med mennesker, der har kommunikationsvanskeligheder. Det giver personen bedre forudsætninger for at blive involveret i beslutninger, der omhandler personen selv.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 2 moduler (3,5 time pr. gang) afholdt med 3-6 ugers mellemrum
Målgruppe: Fagpersoner 
Pris: 14.630 kr. (OBS! Max 8 deltagere, hvis I er flere kan vi aftale nærmere)
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer (kontakt os for pris)
Underviser: Logopæd, der er certificeret SCA-underviser

Tilmelding

Logo