Spring menu over

Om kurset

Som fagperson er det vigtigt at have viden om og forståelse for de konsekvenser, en demenssygdom kan medføre i forhold til kommunikationen, for at kunne give den mest optimale støtte i dagligdagen. Dette kursus giver dig viden om de udfordringer, der kan opstå i forhold til syn, hørelse og samtale, når et menneske er ramt af demens. På kurset får du gode råd til, hvordan du helt konkret kan hjælpe den demensramte i dagligdagen, og du hører om forskellige kommunikationsstrategier og teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at få kommunikationen til at glide nemmere.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du have indsigt i, hvordan demenssygdommen kan indvirke på kommunikationen i dagligdagen, herunder hvilken rolle den demensramtes syn og hørelse spiller. Du vil desuden have viden om, hvad du kan gøre lige nu og her for at støtte kommunikationen, og hvilke praktiske og lavteknologiske muligheder der er for at hjælpe den demensramte bedst muligt.

Undervisningen

Undervisningen består af teoretiske oplæg og præsentation af materialer og hjælpemidler. Der vil undervejs være fokus på, hvordan syn og hørelse påvirker den demensramtes mulighed for at kommunikere, samt hvordan du som fagperson bedst muligt kan støtte den ramte i samtaler.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.838 kr.
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer (kontakt os for pris)
Underviser: Logopæd, synskonsulent og hørekonsulent

Tilmelding

Logo