Spring menu over

Dato: Afventer ny dato - du kan stadig tilmelde dig kurset, hvorefter du vil blive kontaktet, når der kommer ny dato for kurset. 

Tilmeldingsfrist: Afventer ny dato

OBS! Bestilles kurset for en personalegruppe angiver man selv dato. 

Om kurset

På dette kursus vil du blive introduceret til en række teknologier, der kan hjælpe med at overskue og skabe struktur i hverdagen. Det er vigtigt at vælge det rette hjælpemiddel til den specifikke udfordring, som personen står med, så det kognitive niveau, de konkrete udfordringer og andre faktorer medtænkes i valget af hjælpemiddel. Derudover får du viden om, hvad der skal til for at kunne implementere hjælpemidlerne i dagligdagen, og om den lovgivning, der danner grundlag for eventuel bevilling af et hjælpemiddel.

På kurset vil du også lære at afkode de eksekutive udfordringer og få en forståelse for, hvordan de enkelte funktioner i hjælpemidlet kan kompensere for netop det.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset kan du udpege de redskaber, der vil kunne hjælpe den enkelte i forhold til deres behov og ressourcer. Derudover kan du vurdere, i hvilke tilfælde det kan være relevant med et teknologisk strukturhjælpemiddel.

Undervisningen

Undervisningen består af oplæg, hvor vi fortæller om vores egne erfaringer med teknologiske strukturhjælpemidler, og en fælles dialog, hvor der lægges op til, at deltagerne skal perspektivere og diskutere ud fra egne erfaringer.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer) 
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 14.630 kr. for personalegrupper og 1.465 kr. per deltager på KC
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen (kontakt os for pris)
Underviser: Teknologikonsulent

Tilmelding

Logo