Spring menu over

Om kurset

Synsvanskeligheder kan have stor indflydelse på den ramtes livskvalitet. Derfor er det en vigtig opgave for institutionen at skabe nogle rammer, der giver beboerne de bedst mulige forhold og dermed de bedste forudsætninger for en højere livskvalitet. Kurset giver en generel introduktion til synsvanskeligheder, herunder diagnoser og deres konsekvenser for den ramte, og I vil høre om, hvilke hensyn og forhold man kan være opmærksom på, når man er sammen med en person, der er blind eller svagsynet. I vil få gode råd og eksempler i forhold til hensigtsmæssig indretning, belysning og relevante hjælpemidler.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil personalet have fået mere viden om synsvanskeligheder og de forskellige muligheder for at afhjælpe nogle af de vanskeligheder, der kan opstå som følge af nedsat eller manglende syn.

Undervisningen

Kurset består af et virtuelt basiskursus, hvor I får generel viden om synsvanskeligheder og deres konsekvenser, gode råd om indretning, belysning og mulige hjælpemidler. Det er derudover muligt at tilkøbe en udvidelse af kurset, hvor vores konsulenter, efter basiskurset, kommer på besøg hos jer i to timer. Her får I en uddybning af indholdet fra basiskurset, hvor der vil være mulighed for at demonstrere og afprøve forskellige hjælpemidler eller afprøve relevante opgaver som f.eks. spisning med simulationsbriller, der kan give en oplevelse af, hvordan verden ser ud med synsvanskeligheder og i forskellige situationer. Desuden vil vi kunne gennemgå jeres lokaler i forhold til indretning, lys m.m. sammen med personalet. Vi tilbyder dette kursus både som en færdig pakke og som et skræddersyet tilbud, der tilpasses jeres specifikke ønsker og behov.

Praktisk om kurset

Kursustype: Virtuelt for personalegrupper med mulighed for tilkøb af et udvidet kursus
Omfang: Basiskurset er på 1 time og det udvidede kursus er på 2 timer
Målgruppe: Personale på plejehjem, aktivitetscentre og bosteder
Pris: 2.100 kr. for basiskursus og fra 5.225 kr. samlet med det udvidede kursus
Sted: Basiskurset er online via Microsoft Teams og det udvidede kursus er hos jer (kontakt os for pris)
Underviser: Synskonsulent

Tilmelding

Logo