Spring menu over

Om kurset

Dette kursus giver en indføring i de konversationsanalytiske elementer, der anvendes i SPPARC-metoden, og belyser bl.a. teorien ud fra forskellige videoeksempler. På kurset gennemgås hele den logopædiske proces fra den indledende samtale med den pårørende, over opmærksomhedspunkter i forhold til videooptagelse, SPPARC-analyse og tilrettelæggelse af undervisningen/vejledningen af den pårørende, til principper for udarbejdelse af handouts til den pårørende. Det er en forudsætning, at du arbejder logopædisk i din hverdag, og at du på din arbejdsplads har adgang til videooptagelsesudstyr og redigeringsværktøj.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset vil du være bedre i stand til selv at anvende videoanalyse som et element i din undervisning og vejledning af pårørende til mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

Undervisningen

Undervisningen består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og fælles dialog om udfordringer, både i forhold til det praktiske og det, der kan opstå undervejs i undervisningen/vejledningen af de pårørende. Kurset består af to moduler (7 timer pr. gang) med 4-8 ugers mellemrum. Modul 1 består af teori, dialog og øvelser. Modul 2 har fokus på refleksion over egne videooptagelser og udveksling af erfaringer med de øvrige deltagere.

Det er en forudsætning for deltagelse, at man som forberedelse til Modul 2 indsender en kort videooptagelse af en samtale mellem en ramt og en pårørende.

Om SPPARC

SPPARC står for Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation. Det er en metode, der bygger på konversationsanalyse og systematisk beskrivelse af interaktion. Metoden tager udgangspunkt i en videooptagelse af en hverdagssamtale mellem den ramte og den pårørende, som logopæden analyserer. På baggrund af analysen kan logopæden hjælpe den pårørende med at få en større indsigt i den ramtes vanskeligheder og vejlede den pårørende i hensigtsmæssige kommunikationsstrategier. Formålet med metoden er at give de pårørende konkrete strategier og skriftlige forslag til, hvordan de kan kommunikere så effektivt og støttende som muligt og dermed blive en mere kompetent samtalepartner for personen med kommunikationsvanskeligheder.

SPPARC-metoden er udarbejdet til pårørende til afasiramte, men metoden kan med fordel også bruges til pårørende til mennesker med andre typer af kommunikationsvanskeligheder.

Praktisk om kurset

Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 2 moduler (7 timer pr. gang) afholdt med 4-8 ugers mellemrum
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 29.260 kr.
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer (kontakt os for pris)
Underviser: Logopæd

Tilmelding

Logo