Spring menu over

Dato: Afventer ny dato 

Tilmeldingsfrist: Afventer ny dato

Om kurset

På kurset vil du få udvidet din viden om hjernerystelse (PCS), og du vil få nye kompetencer og strategier til at håndtere samværet med den ramte.  Kurset er opdelt i tre faglige temaer:

1) Hvad er postcommotionelt syndrom?

Fysiologisk forklaring, symptombillede samt diagnostiske kriterier.

2) Udtrætning og kognitive vanskeligheder

Fysiologiske og psykologiske årsager, udtrætningens konsekvenser og hensigtsmæssig håndtering.

3) Tilpasning til nye livsvilkår

Hvad kan hindre og fremme tilpasning? Samt udfordringer ved at være pårørende

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden på vores kurser

Kursets udbytte

Efter kurset/kurserne vil du have en større viden om PCS som diagnose, herunder de fysiske og psykiske aspekter inden for de temaer, du har valgt. Du kan bl.a. have lært om kompenserende strategier i forhold til udtrætning og kognitive vanskeligheder samt have fået konkrete redskaber til hensigtsmæssig energiforvaltning. Desuden vil du være bedre rustet til at støtte din pårørende i håndteringen af symptomer og ændrede livsvilkår samt have øje for din egen rolle som pårørende i tilpasningsprocessen.

Undervisningen

Undervisningen består af faglige oplæg baseret på den nyeste viden om PCS og Kommunikationscentrets egne erfaringer fra arbejdet med mennesker, der har PCS.  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer undervejs.

Praktisk om kurset

Kursustype: Virtuelt kursus for enkeltpersoner
Omfang: 2 timer pr. tema
Målgruppe: Pårørende
Pris: 320 kr. per tema eller 1.050 kr. for alle fem temaer
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Neuropsykolog

Tilmelding

Logo