Spring menu over

Kom med til IKT-uddannelsens workshopdag D. 16. maj 2023.

Dagen er afslutningen på kursisternes 11 måneders uddannelsesforløb, hvor der har været fokus på anvendelse og mestring af kommunikationsteknologiske hjælpemidler til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.

Dagen består af en masse workshops, hvor kursisterne fortæller om, hvordan kompenserende teknologier er kommet i anvendelse i deres daglige praksis. En anvendelse, hvor den enkelte borger kompenseres, og hvor det, der ellers ikke kunne lade sig gøre bliver muligt gennem brug af relevante teknologier og pædagogiske overvejelser.

Hvem er workshopdagen målrettet? 

Dagen og oplæggene henvender sig til ansatte ved specialtilbud og bosteder, specialskoler, kursisternes kolleger og ledelse, familie og venner til personer med ovenstående problemstillinger, ansatte ved kommunale forvaltninger samt relevante brugerorganisationer.

På workshoppen kan du høre oplæg om:

  • ”Dedikerede strukturredskaber”
  • ”Overvejelser om Kommunikationspasset – analogt eller digitalt”
  • ”Succesfuld implementering af det avancerede hjælpemiddel”
  • ”Fra piktogramtavle til smartphone”
  • ”Kommunikationshjælpemidlet som støtte til fællesskaber”
  • ”Udarbejdelse af skabeloner til kommunikationshjælpemidlerne”
  • ”Bredden i teknologien – fra talemaskine til oversigt over Tegn Til Tale”
  • ”Udredning og implementering af kommunikationshjælpemidler gennem leg”

Praktisk

Dato: tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 9-16

Pris: 200 kr. (inkl. forplejning)

Sted: På Kommunikationscentret

Tilmelding

Vær opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset, er du velkommen til at sende en anden person i dit sted.

Tilmeldingsfristen er d. 2 maj 2023.

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden og inspiration til workshoppen

Program 

Frem til 10.00   Kaffe, te, brød til alle og klargøring til workshops

10.00 – 10.15  Introduktion til dagen og baggrund for forløbet

10.15 – 10.45  Workshop 1A

10.50 – 11.20   Workshop 1B

11.20– 11.35  Pause

11.35 – 12.05  Workshop 2A

12.05 – 12.50   Frokost

12.50 – 13.20  Workshop 2B

13.25 – 13.55  Workshop 3A

14.00– 14.30  Workshop 3B

14.35 – 15.05  Workshop 4A

15.05 – 15.20   Pause

15.20 – 15.50  Workshop 4B

15.50 – 16.00   Afslutning

Logo