Spring menu over

Kom med til IKT-uddannelsens workshopdag D. 18. april 2024.

Dagen er afslutningen på kursisternes 11 måneders uddannelsesforløb, hvor der har været fokus på anvendelse og mestring af kommunikationsteknologiske hjælpemidler til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.

Dagen består af en masse workshops, hvor kursisterne fortæller om, hvordan kompenserende teknologier er kommet i anvendelse i deres daglige praksis. En anvendelse, hvor den enkelte borger kompenseres, og hvor det, der ellers ikke kunne lade sig gøre bliver muligt gennem brug af relevante teknologier og pædagogiske overvejelser.

Hvem er workshopdagen målrettet? 

Dagen og oplæggene henvender sig til ansatte ved specialtilbud og bosteder, specialskoler, kursisternes kolleger og ledelse, familie og venner til personer med ovenstående problemstillinger, ansatte ved kommunale forvaltninger samt relevante brugerorganisationer.

På workshoppen kan du høre oplæg om:

  • ”Udfordringer og barrierer i implementeringsprocessen”
  • ”Selvstændighed i en aktivitet kan give oplevelse af ligeværd”
  • ”Kommunikationspas i Book creator”
  • ”Book Creator - til mennesker med demens, senhjerneskade og autisme”
  • ”Go Talk Now til borgere med synsnedsættelser”
  • ”Gratis Tilgængelighedsfunktioner på Android og iOS”
  • ”TD Snap - et nyt sprog”
  • ”Kommunikation i dagligdagen for en elev uden sprog”

Praktisk

Dato: tirsdag d. 18 april 2024 kl. 9-16

Pris: 200 kr. (inkl. forplejning)

Sted: På Kommunikationscentret

Tilmelding

Vær opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage på kurset, er du velkommen til at sende en anden person i dit sted.

Tilmeldingsfristen er d. 11. april 2024. 

Download hele programmet for dagen her

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden og inspiration til workshoppen
Logo