Spring menu over

Et vigtigt projektsamarbejde mellem Geelsgårdskolen og Kommunikationscentret

Mennesker med omfattende kommunikationsproblemer støttes traditionelt med ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation), som kan være alt fra Tegn Til Tale og symbolstøtte til avancerede øjenstyrede talemaskiner. Men det at være ASK-bruger kræver altid noget af den enkelte; færdigheder, kompetencer og forståelse, som vedkommende måske ikke har mulighed for at tilegne sig.

Og hvad gør man så?

Et personligt hjælpemiddel

I en årrække har vi på Kommunikationscentret arbejdet med det teknologiske hjælpemiddel KnowMe, der er baseret på en ny metode og en måde at tænke på i forhold til de mest kommunikativt udfordrede mennesker. Grundlæggende handler brugen af KnowMe om, at man indsamler og analyserer viden om et menneskes behov og kommunikation og gør denne viden tilgængelig i et personligt hjælpemiddel. Et hjælpemiddel der er tilpasset de udtryk, som personen allerede bruger, men som ikke nødvendigvis bliver forstået af alle, eller ikke bliver forstået på samme måde af alle.

På ISAAC konference i 2023 hørte en gruppe engagerede medarbejdere fra Geelsgårdskolen vores oplæg om KnowMe, og de så straks muligheder i hjælpemidlet for mange af deres elever. Denne gruppe af elever går på Spor 3 på Geelsgårdskolen og har meget omfattende funktionsnedsættelser som eksempelvis medfødt døvblindhed, multiple funktionsnedsættelser i kombination med sansemæssige- og/eller sensoriske problematikker, herunder syns- og/eller hørenedsættelser, eller særlige og sjældne syndromer. Det vil sige, at de har massive kommunikationsvanskeligheder og et meget stort behov for, at omsorgspersonerne har et indgående kendskab til deres behov for støtte på alle livets områder. Det er børn og unge mennesker, for hvem trygge relationer og ensartet forståelse af deres udtryk m.m. er af største vigtighed.

Geelsgård2
Fra opstartsmødet

Helt ned i detaljen

Hen over sommeren 2023 fik vi i samarbejde med Geelsgårdskolen stablet et projekt på benene, hvor forældre og fagfolk til seks elever indgår i et netværk, der gennem et år skal indsamle og bearbejde viden om børnenes kommunikation ved at analysere og beskrive videooptagelser af det enkelte barn helt ned i deltaljen.

Opstartsmødet var for alle involverede, og der er siden afholdt løbende samarbejdsmøder for hver elevs forløb, hvor alle overvejelser fra elevernes netværk bliver vendt. Vores teknologikonsulent Michael, som er en del af projektet fortæller, ”Det er fantastisk at deltage i disse møder og mærke det engagement, der bliver lagt i bittesmå, men ekstremt vigtige, detaljer i det enkelte barns udtryk og vores forståelse af netop disse udtryk.”

Projektet strækker sig frem til december 2024, hvor der vil blive evalueret på hver af elevernes forløb. Vi oplever allerede en udelt begejstring for og gevinst af vores samarbejde omkring KnowMe både hos fagpersoner, forældre og ikke mindst eleverne.  Vi er derfor spændte på at se, hvad vi har udrettet sammen i slutningen af året.

Geelsgård3
Samarbejdsmøde med alle i netværket

Tryk og læs nyhedsbrevet om projeket

Ønsker du at modtage nyhedsbreve i fremtiden omkring projektet, kan du sende en mail til Michael på mihj@hillerod.dk

Logo