Spring menu over

Om projektet 

Projektets formål var at styrke demensramtes muligheder for selv- og medbestemmelse i dagligdagen. Derfor afprøvede man billedstøttet kommunikation på  Plejehjemmet Strandhøj og Hundested plejecenter, hvor personalet fra begge plejecentre bl.a. fik instruktion i at bruge spørgemetoden Talking Mats. I projektet deltog 16 let til middelsvært demensramte beboere.

Resultater

Plejepersonalet fra begge plejecentre oplevede, at metoden letter kommunikationen med beboerne, det er nemmere for beboerne at udtrykke ønsker og behov, og at de har fået nyttig viden om de demensramte beboeres kommunikative vanskeligheder.

En sosu-hjælper på Plejehjemmet Strandhøj udtalte efterfølgende: 

"Den billedstøttede kommunikation gør det lettere at bibeholde samtalen, selvom man kan have mistet meget af sit sprog. Jeg oplever også, at det kan give en helt anden samtale, selvom man bruger det med en beboer, der ikke er dement eller har hørenedsættelse. Det giver en forståelse på en anden måde, som man måske kan overse i en normal samtale”.

I en samtale med en beboer oplevede jeg, at ved at vise nogle billeder af fysiske aktiviteter fandt vi ud af, at beboeren rigtig gerne ville ud og cykle. Det er jo en lille ting, men tænk hvad det kan gøre for ens livsglæde, hvis man pludselig kan kommunikere, at man gerne vil i teateret eller i biografen. Det åbner en helt ny verden for dem, der mangler sproget til at kommunikere.

Finansiering

Projektet blev finansieret med projektmidler fra Social- og Integrationsministeriet.

Samarbejdspartnere

Nationalt Videnscenter for Demens; Plejecenter Hundested, Halsnæs Kommune; Plejehjemmet Strandhøj, Helsingør Kommune

Projektperiode: marts 2014 ‐ juli 2015

Logo