Spring menu over

Hvad er CI?
En CI-operation indebærer, at man får indopereret et avanceret høreapparat, der giver mulighed for at opfatte lyde. Et CI kan give forskelligt udbytte fra person til person, men man vil kunne høre tale-lyde, men det tager tid at lære at skelne og forstå de forskellige lyde.

CI-gruppen

Fællesskab, erfaringsdeling og støtte er nøgleord, der går igen, når seks borgere hver især fortæller om, hvad de får ud af at mødes et par gange om måneden og tale om det at være CI-opereret. F.eks. fortæller en:

"Vi er vidt forskellige og har også forskellige udfordringer, men vi kan stadig dele vores erfaringer og oplevelser. Også det svære".

Selvom de oplever forskellige udfordringer, er det tydeligt, at deres fælles rum er et trygt sted, hvor man kan vise følelser og være sårbar samtidigt med, at man er sikker på at blive grebet af de andre. En anden af borgerne fortæller:

Det er ude i det pulserende liv, at man får erfaringer, men her mødes man og er ikke bange for at dumme sig og stille sig sårbar med spørgsmål og udfordringer”. En ting er sikkert, og det er, at det fællesskab, de oplever ved at stå i samme situation, ikke kan fås andre steder end lige her blandt hinanden. 

Derhjemme kan det føles som om, at man er den eneste i verden, der hører dårligt og oplever udfordringer med det, men når man kommer her møder man andre i samme situation.

Borgere hjælper borgere

Tanken bag gruppen er at skabe et rum, hvor man kan mødes og snakke frit om de udfordringer og erfaringer man gør sig som CI-opereret. Når nye borgere slutter sig til gruppen, vil der være rig mulighed for at dele fra egne oplevelser, hvor de garvede har en masse erfaring fra gruppens tidligere samtaler til at dele ud af. 

Deres situationer og årsag til at få CI-operationen er forskellig, men alligevel finder de stor værdi i at kunne hjælpe hinanden til trods for de forskellige omstændigheder:

"Det er rigtig rart, at man kan møde andre, der er i samme situation som en selv. Det kan lyde lidt barskt, men det hjælper at høre om andres udfordringer, så kan man spejle sig i det og så bliver det ligesom nemmere". En af borgerne tyer endda til at kalde dem for "lidelsesfæller" med et glimt i øjet og smil på læben.

Fællesskabet og møderne er drevet af borgerne selv, der altid har kage med til kaffen når de mødes.

Vi takker de seks borgere for at dele deres oplevelse med møderne.

Illustration af fire hænder, der skåler i kaffe.
Logo