Spring menu over

Om projektet

Projektets formål var at gøre det lettere for udsatte borgere at få hverdagen til at hænge sammen. Det var Hillerød Kommune, der iværksatte projektet med fokus på smartphoneteknologi til sindslidende borgere, og det var målrettet brugere af Center for Udvikling og Støtte (CUS) i Hillerød Kommune.

I projektet skulle en udsat gruppe borgere anvende et støtteværktøj til at skabe struktur for at blive mere selvhjulpne og selvstændige. Målet var, at den enkelte deltager skulle blive bedre til at strukturere sin dagligdag, få overblik over sine forskellige gøremål og aktiviteter og opleve en bedre mestring af dagligdagen og derigennem større livskvalitet. Den teknologi, der blev afprøvet, var de to støtteværktøjer Mobilize Me og PlaNet fra Mobilize Me.

Projektperiode: august 2015 – september 2016

Logo