Spring menu over

Om projektet

Talking Mats er en metode til øget brugerinddragelse for mennesker, som har svært at udtrykke sig. Hvad kan spørgemetoden Talking Mats bidrage med i samtaler med demensramte? Gør det en forskel at bruge Talking Mats sammenlignet med bare at spørge almindeligt?

I 2014/15 har Kommunikationscentret afprøvet Talking Mats med en gruppe demensramte beboere på plejecentret Ålholmhjemmet i Hillerød Kommune. Hovedparten udviste tegn på forbedret kommunikation. Især blev det nemmere for de deltagende at forstå, reflektere og gøre sig forståelig over for samtalepartneren. Derudover øgede metoden samtalepartnerens mulighed for at opdage og kompensere for nogle af de særlige kommunikationsvanskeligheder, som er hyppige for målgruppen.

Metoden er ikke tidligere blevet evalueret ift. demensramte i Danmark, men i Skotland, hvor metoden er udviklet, har forskning vist, at kommunikation med bl.a. demensramte kan styrkes ved hjælp af Talking Mats.

Projektet blev finansieret med projektmidler fra Helsefonden.

Projektperiode: maj 2014 ‐ maj 2015

Logo