Spring menu over

Om projektet

Formålet med projektet var at evaluere effekten af sensorgulve på plejecentre.

Projektet havde fokus på at implementere sensorgulve på plejecentre og et enkelt specialtilbud og evaluere effekten af gulvene. Seks kommuner deltog i projektet; Hillerød, Holstebro, Kolding, Varde, Aalborg og Århus, som alle har investeret i og arbejdet med at implementere sensorgulve i forskelligt omfang.

Hensigten med projektet var at give inspiration til en nuanceret anvendelse af sensorgulve gennem afdækning af gulvenes muligheder og brug på de enkelte tilbud. I projektet blev både økonomiske og ikke-økonomiske effekter afdækket.

Resultater

Projektet har vist, at sensorgulve på plejecentre øger trygheden blandt beboere og pårørende, samtidig med at gulvene understøtter plejepersonalets arbejdsgange.

Finansiering og afvikling

Projektet blev finansieret af Digitaliseringsstyrelsen. Kommunikationscentret har stået for projektledelsen. Evalueringen af projektet er forestået af Kommunikationscentret i samarbejde med Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

Projektperiode: 2015 – 2016

Logo