Spring menu over

Om projektet

Projektets formål var at fremme afasiramtes mulighed for at vedligeholde deres sociale netværk.

Der blev etableret et netværk af kompetente og engagerede frivillige, som kunne støtte afasiramte i at anvende billedbaseret kommunikationsteknologi. Kommunikationscentret havde rollen som igangsætter, underviser og tovholder for netværket. De frivillige fik undervisning i afasi, kommunikation og etik - og i brugen af udvalgte programmer såsom det let anvendelige mailprogram Herbor og Skype til videosamtaler.

De afasiramte deltagere gav udtryk for, at netværket gav dem øgede muligheder for at holde fast i og udvikle sociale relationer og for at deltage mere aktivt i samfundslivet.

I sommeren 2014 bestod netværket af 22 it-frivillige og 20 besøgsmodtagere.

Efterfølgende

Efter projektets afslutning overgik frivillignetværket til at være selvledende med forankring i Hjernesagen. Nye it-frivillige vil blive opkvalificeret gennem sidemandsoplæring.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Hjernesagen, der var projektejer.

Projektperiode: 1. september 2011 - 30. juni 2014

Logo