Spring menu over

Om projektet

Projektet har haft fokus på at udrulle forflytningshjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser, der er i pleje i kommunen. Målet var at gå fra to hjælpere til én i forflytnings- og plejesituationer i de tilfælde, hvor det har været muligt og fornuftigt, og samtidig at øge kvaliteten af indsatsen.

Projektet byggede på positive erfaringer fra blandt andet et pilotprojekt fra 2014-2015 på Plejecentret Bauneparken. Her oplevede borgerne, at forflytningshjælpemidler gav dem større kvalitet i situationen, at medarbejdernes arbejdsmiljø blev forbedret, og at arbejdsgangene i forflytnings- og plejesituationen blev effektiviseret.

Målgruppen

Projektets målgruppe var borgere, der ved projektets start blev forflyttet af to hjælpere. Borgerne havde forskellige grader af funktionsnedsættelser, herunder kognitive funktionsnedsættelser. Der blev vurderet, om den enkelte borger på forsvarlig og sikker vis kunne forflyttes af én hjælper ved brug af den rette forflytningsteknologi.

Projektets formål var:

  • at udvikle en organisatorisk metode til at implementere en teknologiunderstøttet forflytningspraksis, der var både effektiv og mere behagelig for både borgeren og medarbejderen. Den nye praksis skulle: 1) være arbejdskraftbesparende gennem en effektiv arbejdsgangstilrettelæggelse, 2) øge borgerens oplevelse af kvalitet i forbindelse med forflytnings- og plejesituationen og 3) forbedre medarbejderens arbejdsmiljø i forbindelse med forflytnings- og plejesituationen.
  • at udarbejde en vejledende og handlingsrettet beskrivelse til implementering af velfærdsteknologi.
  • at afprøve, hvordan det benyttede screeningsværktøj bedst muligt kunne anvendes til screening og matchning af borgere og forflytningsteknologi og løbende justeres og vedligeholdes på tværs af alle enheder. Screeningsværktøjet blev udviklet under pilotprojektet.
  • at undersøge, om der var potentiale for effektiviserings- og ressourcegevinster ved brug af forflytningshjælpemidler i forflytnings- og plejesituationer.

Projektet blev finansieret af Hillerød Kommune.

Projektperiode: januar-december 2017

Logo