Spring menu over

Indgå en leverings- og serviceaftale med os

I en leverings- og serviceaftale indgår udbringning, afhentning og reparation af fejl opstået ved almindelig brug af hjælpemidlet.

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil have en uddybning af forholdene omkring aftalen.

Vilkår for Leverings- og serviceaftale

Serviceloven eller Folkeskoleloven.

I binder jer i minimum tre måneder, da vi herefter opkræver for det antal måneder, borgeren har hjælpemidlet.

I betaler fra den første dag i den måned, hvor aftalen er indgået/hjælpemidlet er leveret, til den sidste dag i den måned, hvor hjælpemidlet returneres.

Hvis det udlånte hjælpemiddel forsvinder, eller aftalen opsiges, uden at vi får hjælpemidlet retur, så betaler kommunen for restværdien af det udlånte hjælpemiddel.

Hvis et hjælpemiddel skal repareres/have udbedret en fejl, der ikke er opstået ved almindelig brug af hjælpemidlet, så er det kommunens afgørelse, om Kommunikationscentret skal reparere hjælpemidlet. Reparationen vil i sådanne tilfælde være kommunens udgift.

Hvis hjælpemidlet ikke kan repareres, vil det blive udskiftet.

Hvis hjælpemidlet ikke længere opfylder borgerens behov, udskifter vi det til en egnet model, hvis det er muligt.

Ved nødvendig udskiftning af hjælpemidlet kan der forekomme ændring i prisen, fordi hjælpemidlet ikke længere kan anskaffes, eller fordi borgerens behov er ændret betydeligt. I sådanne tilfælde indstiller vi til en ny aftale.

Logo