Spring menu over

Hvad kan vi tilbyde jer? 

Vi kan tilbyde jer specialviden om sprogstimulerende metoder, alternativ og supplerende kommunikation samt hjælpemidler til børn med begrænset tale, forsinket sprogudvikling og kommunikative vanskeligheder.

Derudover har vi specialiseret viden om de særlige udfordringer, som børn og unge med ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning har. Vi ved, hvordan forskellige strategier og hjælpemidler til planlægning og struktur kan være med til at gøre dagligdagen i børnehaven eller skolen mere overskuelig for barnet, og vi kan derfor bidrage til at fremme barnets trivsel og læring.

Talepædagogisk bistand

Vi tilbyder hjælp til at løse begrænsede specialpædagogiske opgaver i forhold til det enkelte barn i børnehaven eller skolen.

Det er også muligt at indgå en aftale med os, hvor en af vores talepædagoger fast er placeret i jeres børnehave eller skole og underviser relevante børn. Derudover rådgiver og vejleder vi også jeres personale med henblik på det enkelte barn og jeres institutions kommunikative miljø.

Teknologisk bistand

Skal I implementere teknologier, der kan hjælpe med at fremme kommunikation eller struktur, kan vi rådgive om relevante apps og anden teknologi med udgangspunkt i jeres og børnenes specifikke behov. Vi kan også være behjælpelige med opbygningen af individuelt tilpassede kommunikationshjælpemidler og kommunikationsmiljøer på tværs af jeres institution såsom:

  • Grundlæggende viden om Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK); kompenserende teknologier til at supplere med eller sætte i stedet for, når den normale kommunikation ikke er mulig.
  • Teknologi i kommunikationen; nær- såvel som fjernkommunikation. Herunder redskaber, værktøjer og metoder til at fremme kommunikationen.
  • Tilrettelæggelse af symbolstøttet kommunikation for at skabe den bedst mulige kommunikation for og med brugerne.

Derudover underviser vi jeres personale i at anvende og implementere teknologien såvel teknisk som pædagogisk. Det kan ske både som oplæg, kurser, temadage, rådgivning og projektstyring.

Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det
Logo