Spring menu over

Vidensdeling

Vi har mange forskellige faggrupper ansat, der har specialiseret viden inden for områderne syn, hørelse, tale/stemme, kommunikation, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser og neurologiske lidelser.

Vi stiller gerne vores viden til rådighed for jer som brugerorganisation, jeres medlemmer og medlemmernes pårørende.

Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har et bredt udbud af kurser, der kan tilrettelægges efter jeres specifikke behov. Vi tilbyder også kortere oplæg eller hele temadage om emner, der er relevante for netop jeres medlemmer og deres pårørende.

Vi kan eksempelvis tilbyde:

  • Viden om en funktionsnedsættelse og dens konsekvenser
  • Hvad man selv og omgivelserne kan gøre for at lette livet med en funktionsnedsættelse
  • Viden om hjælpemidler og de ydelser, man kan søge
  • Vejen gennem det offentlige system
  • Hvordan man takler træthed efter en hjerneskade
  • Hvordan man får sat struktur på hverdagen med ADHD.

Det er desuden muligt at indgå projektsamarbejder med os, der handler om at skabe gode vilkår for mennesker med funktionsnedsættelser, så de kan deltage i samfundet på lige fod med andre. Kontakt os gerne for at høre nærmere. 

Vi har to pladser i vores bestyrelse, der er afsat til brugerorganisationer.

Hvor skal I holde jeres næste medlemsmøde? I kan låne vores lokaler både om aftenen og i weekenden til jeres arrangementer. I er velkomne til at kontakte os for at høre mere.

Logo