Spring menu over

Logopædisk bistand til apopleksiramte

Borgere, der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, har brug for hjælp, hvis de har svært ved at forstå, udtrykke og orientere sig. Vores talepædagoger på hjerneskadeområdet har specialiseret viden om de kommunikative vanskeligheder, der opstår efter hjerneskade - Og vi står parat til at støtte umiddelbart efter borgerens indlæggelse på sygehuset.

Når borgere henvises til os, bliver de indkaldt til en udredende samtale og eventuel talepædagogisk undersøgelse. Formålet er at få udredt, hvilke funktioner der er intakte, og hvilke der ikke fungerer som før indlæggelsen. Borgeren får derefter råd og vejledning om sin tale og kommunikation, og der bliver eventuelt søgt om et undervisningsforløb, der skal bevilliges af borgerens kommune.

Tværfagligt samarbejde om borgere med stemmevanskeligheder

På Øre-, næse- og halsklinikken i Hillerød deltager en af vores talepædagoger i halsundersøgelser af borgere med stemmeproblemer eller talevanskeligheder, der er opstået pga. eksempelvis neurologiske sygdomme.

Talepædagogen vil rådgive borgeren om gode stemmevaner og kan hjælpe med kontakten til et kommunikationscenter ved behov.

Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det
Logo