Spring menu over

Få styrket jeres kompetencer

Pædagogisk personale på bo- og aktivitetstilbud spiller en afgørende rolle for, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan få støtte til at udtrykke deres mening, blive hørt og forstået i dagligdagen. Det gælder også i forhold til støtte til at overskue, planlægge og udføre aktiviteter på egen hånd.

Mulighederne for at støtte borgere med kognitive funktionsnedsættelser i forhold til kommunikation og struktur i hverdagen vokser fortsat på grund af udviklingen af teknologier og apps. Samtidig vil forventningerne til det pædagogiske personales viden og færdigheder stige i forhold til teknologien.

Vores faglige medarbejdere har specialiseret viden om redskaber og metoder til alternativ og støttende kommunikation. Vi har mange års erfaring med projektsamarbejder og projektstyring på netop bo- og aktivitetstilbud. Vi har derfor også en stor erfaring med de faglige udfordringer, I står med.

Hvad kan vi tilbyde?

Ved et samarbejde vil vi tage udgangspunkt i jeres faglige ståsted og pædagogiske rammer. Vi har et bredt udbud af kurser, som kan tilrettelægges efter jeres specifikke behov.

Helt konkret kan I købe konsulentbistand på kommunikationsområdet, bestille enkelte oplæg eller hele temadage. Vi arbejder eksempelvis med:

  • Metoder og redskaber til alternativ og støttet kommunikation som symbolstøttet kommunikation, tegn til tale m.m.
  • Kompenserende apps og andre teknologier til kommunikation og struktur.
  • Sociale netværksteknologier.
  • Vurdering af det kommunikative miljø og mulige indsatsområder.
  • Gennemførelse af evalueringer og borgerinterviews med tilpassede metoder.
Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det
Logo