Spring menu over

Praktiske oplysninger til sagsbehandlere

På disse sider finder du praktiske oplysninger relateret til vores samarbejde såsom vores ydelser, bilaterale aftaler, borgerbefordring, hotline m.m.

Illustration af to mennesker, der indgår et samarbejde og giver hånd på det

Er du interesseret i statistik over, hvor mange borgere fra din kommune vi har hjulpet? Hvis du klikker her, kan du finde statistik over netop dette.

Som kommune kan I indgå bilaterale aftaler med os, hvor samarbejdet er reguleret af en rammeaftale indgået i KKR-regi. I kan dog justere på aftalens snitflader, samarbejdet, opgavefordeling og lignende. Du kan læse mere om rammeaftalen for 2021-2022 ved at klikke på denne knap.

Er du interesseret i at vide mere, eller vil du i dialog med os, er du velkommen til at kontakte os.

Logo