Spring menu over

Kørsel til borgere

Når en borger bestiller tid til en udredning hos os, vurderer vi samtidig, om borgeren har ret til befordring på grund af f.eks. et bevægelseshandicap, særlig belastning pga. fysisk sygdom eller svære kognitive funktionsnedsættelser. I disse tilfælde kan borgeren visiteres til befordring.

Har borgeren nedsat syn, vil der altid være en konsulent, der tager hjem til borgeren for at vurdere de synsmæssige forhold i hjemmet.

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål til befordring.

Logo