Spring menu over

Udredning af borgeres arbejdsmuligheder

Formålet med vores tilbud er, først at undersøge borgerens muligheder og udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet og dernæst at finde løsninger, der kan være med til at afhjælpe de begrænsninger, som borgeren oplever på grund af sin funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder

  • Udredning af borgerens funktionsnedsættelse
  • Rådgivning i sager om arbejdsprøvning bl.a. med hensyn til indretning af arbejdsplads, hjælpemidler mv.
  • Afprøvning af hjælpemidler
  • Vejledning og instruktion i brugen af hjælpemidler

Fra jobcentret kan I frit henvende jer for at få tid til en udredning af en borger. Efter udredningen sender vi et notat til jer med beskrivelser af de begrænsninger, som borgeren oplever på sin arbejdsplads, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse dem.

Logo