Spring menu over

Borgere kan få nem og effektiv hjælp

Vi får mange telefonopkald og mails fra borgere med forskellige spørgsmål og udfordringer. Blandt dem, der kontakter os, er der en del, som har et afsluttet forløb. Deres henvendelse vedrører typisk udfordringer med at anvende bevilligede hjælpemidler og lignende.

Som kommune kan man indgå en aftale med os om en hotline-service, der gør, at vi kan hjælpe borgere med en afsluttet sag.

Ofte stillede spørgsmål

Vores hotline er en telefonisk eller mailbaseret borgerrådgivning, der typisk skal hjælpe borgeren ved:

1. At vi løser borgerens udfordring.
2. At vi henviser borgeren til andre, der kan hjælpe med at løse udfordringen.
3. At vi søger en ydelse i kommunen på borgerens vegne.


Hvis kommunen ikke har en hotline-aftale, henviser vi borgeren til at kontakte sin sagsbehandler.

Vores tidsforbrug registreres i intervaller på 15 minutter, og I faktureres for det konkrete tidsforbrug med den aktuelle timepris - dog maks. en time. I vil blive orienteret om borgerens henvendelse i et kort notat.

Vi fremsender faktura 1 x mdl. for leverede hotline-rådgivninger, hvor borgerens navn, CPR-nr. og tidsforbruget fremgår.

Følgende er eksempler på de typiske henvendelser, vi får fra borgere gennem hotlinen: 

  • Borgere med spørgsmål til brug af f.eks. høretekniske hjælpemidler.
  • Borgere med hovedbåren svagsynsoptik, som ønsker råd om alternative kompensationsmuligheder, da deres syn er blevet svagere.
  • Borgere, der ikke kan huske, hvordan nogle specifikke funktioner bruges ved et bevilliget hjælpemiddel.
  • Borgere med nyopståede mobility-behov for planlægning af ny eller alternativ rute.
Logo