Spring menu over

Afbud og udeblivelse ved en udredende samtale eller ydelse

Udeblivelse med afbud

Hvis borgeren melder afbud til en udredning, vil borgeren få tilbudt en ny tid.

Meldes der afbud 2 gange efter hinanden, vil vi anmode om betalingstilsagn i forhold til en ny aftale.

Hvis borgeren melder afbud mindre en 3 hverdage inden aftalen, vil vi fakturere den pågældende kommune for den aflyste udredning. 

Udeblivelse uden afbud

Når borgeren udebliver uden afbud, fakturerer vi kommunen for den aflyste udredning. 

Ved udeblivelse fra 2 aftaler i træk henlægges sagen.  

Ved udeblivelse uden afbud vil vi forsøge at kontakte borgeren telefonisk. Hvis der opnås kontakt, aftaler vi en ny tid til udredning med borgeren.

Hvis der ikke opnås telefonisk kontakt til borgeren, sender vi brev med besked om, at vedkommende selv skal tage kontakt og aftale en ny tid til udredning.

Hører vi ikke fra borgeren inden for 1 måned henlægges sagen.

Ydelser på 3 ATA-timer eller mindre:              

Hvis borgeren melder afbud 3 hverdage eller mere inden aftalen, gives der en erstatningsgang, og der ansøges ikke om en ny ydelse.

Hvis borgeren melder afbud mindre end 3 hverdage inden aftalen, ansøger vi om en ny ydelse, da ydelsen ikke kan færdiggøres inden for tidsrammen pga. borgerens afbud.

Ydelser på over 3 ATA-timer:

Hvis borgeren melder afbud 3 hverdage eller mere inden aftalen, gives der en erstatningsgang.

Hvis borgeren melder afbud mindre end 3 hverdage inden aftalen, gives der ikke en erstatningsgang.

Ved gentagne afbud henvender vi os til borgerens sagsbehandler for at drøfte, om ydelsen skal stoppe eller fortsætte.

Afbudsreglerne gælder ikke ved holdydelser.

Der gives ikke erstatningsgange for afbud til holdforløb, når borgeren har accepteret at deltage og er tilmeldt holdet.

Logo