Spring menu over

Afbud og udeblivelse ved en udredende samtale eller ydelse

Borgeren melder for sent afbud 

Hvis borgeren melder afbud mindre end 2 hverdage inden udredningen fakturerer vi kommunen for to konsulenttimer. Såfremt at borgeren ønsker en ny udredning vil vi søge kommunen om betalingstilsagn, hvis borgeren ikke ønsker en ny tid henlægges sagen. 

Borgeren udebliver 

Hvis borgeren udebliver fra en udredning fakturerer vi kommunen for to konsulenttimer. Konsulenten vil forsøge at kontakte borgeren telefonisk for at afklare behov for at søge betalingstilsagn til en ny udredning. Hvis der ikke opnås telefonisk kontakt til borgeren, sender vi brev med besked om, at vedkommende selv skal tage kontakt til os. Såfremt at borgeren ønsker en ny udredning vil vi søge kommunen om betalingstilsagn, hvis borgeren ikke ønsker en ny tid henlægges sagen. 

Ydelser på 3 ATA-timer eller mindre:              

Hvis borgeren melder afbud 2 hverdage eller mere inden aftalen, gives der en erstatningsgang, og der ansøges ikke om en ny ydelse.

Hvis borgeren melder afbud mindre end 2 hverdage inden aftalen, ansøger vi om en ny ydelse, da ydelsen ikke kan færdiggøres inden for tidsrammen pga. borgerens afbud.

Ydelser på over 3 ATA-timer:

Hvis borgeren melder afbud 2 hverdage eller mere inden aftalen, gives der en erstatningsgang.

Hvis borgeren melder afbud mindre end 2 hverdage inden aftalen, gives der ikke en erstatningsgang.

Ved gentagne afbud henvender vi os til borgerens sagsbehandler for at drøfte, om ydelsen skal stoppe eller fortsætte.

Afbudsreglerne gælder ikke ved holdydelser.

Der gives ikke erstatningsgange for afbud til holdforløb, når borgeren har accepteret at deltage og er tilmeldt holdet.

Logo